(also clears any remember-me cookie)

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Haetaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Iisalmen kaupungin HYVIS Hyvää mieltä yläkouluun yhteishankkeeseen kahta psykiatrista sairaanhoitajaa ajalle 2.8.2021-30.6.2022 ja yhtä psykiatrista sairaanhoitajaa ajalle 2.8.2021-31.7.2022 (tiimivastaava). Hankkeelle on haettu Pohjois-Savon liitolta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE). Henkilöt palkataan rahoituksen toteutuessa.
Juhani Ahon yläkoulussa on todettu oppilaiden psyykkisen oireilun ja poissaolojen lisääntyneen merkittävästi korona-aikana. Koska koulun henkilökunnan resurssit ja osaaminen oppilaiden psyykkisen oireilun kohtaamiseen ovat rajalliset, haetaan koululle matalankynnyksen toimijoita oppilaiden ja koulunkäynnin tueksi.

Hyvää mieltä yläkouluun -hankkeessa kokeillaan CICO-toimintamallin (Check in check out) toteuttamista yksilöllisen tuen tarpeen arvioinnissa yhdessä nuoren verkoston kanssa, asetetaan nuorelle yksilölliset tavoitteet sekä suunnitellaan yksilölliset tukimuodot tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi käynnistetään ryhmämuotoista, perheeseen ja kouluyhteisöön tarjottavaa tukea, sekä tarvittaessa yksilötyöskentelyä tarpeiden mukaan.
Tavoitteena on ennakoida ja puuttua nuorten psyykkiseen pahoinvointiin ja torjua koronan vaikutuksia ketterällä jalkautuvalla mielenterveyspalvelujen kokeilulla.

Hankkeella luodaan pohjaa SISOTE (sivistystoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon) yhteistyölle nuorten ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Rahoituksen toteutuessa hanke edistää Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa Uuden kasvun suunnitelmassa 2020-2022 nuorten koronaepidemian haitallisiin vaikutuksiin vastaamista.

Hanketyöntekijät laativat raportin Pohjois-Savon liitolle ja tuloksia jaetaan maakunnallisissa verkostotapaamisissa sekä hyödynnetään hyvinvointialueen toimintamallien kehittämisessä.

Hankeorganisaationa toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja yhteistyötahona Iisalmen kaupungin perusopetus. Hankkeen projektipäällikkönä, tiiminvetäjänä toimii yksi rekrytoitavista sairaanhoitajista.

Hankkeella on ohjausryhmä, joka koostuu kuntayhtymän ja kaupungin sivistystoimen henkilöstöstä ja hanketyöntekijöiden tukena toimii projektiryhmä, joka koostuu oppilashuollon ja koulun henkilöstöstä. Hankkeen projektipäällikön, tiimivetäjän tukena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kehittämispäällikkö Mira Ulmanen, joka on nimettynä yhteyshenkilönä rahoittajalle.
Psykiatrisen sairaanhoitajan palkka on 2551,50 / kk ja psykiatrinen sairaanhoitaja / tiimivetäjä palkkaus on 2751,50 / kk.

Lisätietoa tehtävistä voit kysyä lapsiperheiden tukipalveluiden esihenkilö Helena Lindmanilta arkisin klo 12 ja 15 välisenä aikana puh. 0400 144 505 tai sähköpostilla helena.lindman@ylasavonsote.fi.
Lisätietoja
Työ alkaa
2.8.2021 - 30.6.2022
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
6-12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
etunimi.sukunimi@ylasavonsote.fi
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Kilpivirrantie 7, 74120, IISALMI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
03.07.2021
Haku päättyy
25.07.2021
Yhteyshenkilö
Lapsiperheiden tukipalveluiden esihenkilö Helena Lindman puh. 0400 144 505 tai helena.lindman@ylasavonsote.fi (arkisin klo 12 -15).
0400144505
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?