(also clears any remember-me cookie)

Tutkijatohtori, akvaattiset tieteet

Haemme Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle

TUKIJATOHTORIA, AKVAATTISET TIETEET ajalle 1.10.2021-31.8.2027.

Etsimme motivoitunutta tutkijaa työskentelemään EU:n rahoittamassa LIFE Revives -hankeessa, jossa parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun (ja sen isäntänä toimivien lohikalojen) tilaa virtavesi- ja valuma-aluekunnostuksin sekä raakun poikasten keinokasvatuksen avulla. Tässä Jyväskylän yliopiston vetämässä 6-vuotisessa kansainvälisessä kokonaisbudjetiltaan 15,9 milj. euron hankkeessa on yhteensä 11 kumppania Suomesta, Ruotsista ja Virosta. Jyväskylän yliopistossa projektiryhmään kuuluvat professori, projektipäällikkö, tutkimuskoordinaattori, tutkijatohtori sekä kolme teknistä avustajaa. Katso tarkempi kuvaus ja vaatimukset englanninkielisestä hakuilmoituksesta (tähän linkki).

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävässä vaaditaan hyvää englanninkielen taitoa ja kyky opettaa englannin kielellä katsotaan eduksi. Tohtorin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 mukaan. Palkkasi on noin 3300 - 3800 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Tehtävän alkaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Hakemuksiin tulee liittää englanninkielisinä seuraavat liitteet:

- Kaksisivuinen ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
- Lyhyt hakemuskirje
- Julkaisuluettelo.
- Tutkintotodistukset.
Hakemus tulee jättää viimeistään 5.9.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja antaa: professori Jouni Taskinen, jouni.k.taskinen@jyu.fi, p. +358 40 355 8094.


Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat evoluutiobiologia, luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus sekä biologinen nanotiede. Laitoksen Ambiotica-rakennus kuuluu kiinteästi Jyväskylän Yliopiston Ylistönrinteen matemaattis-luonnontieteellisen tutkimuksen kompleksiin, jossa, kemian, fysiikan ja nanotieteiden laboratorioiden lisäksi, sijaitsee laadukkaat ekologian ja ympäristötieteen laboratoriot ja koetilat biologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erittäin motivoitunutta laboratoriohenkilökuntaa. LaserLab NSC kuuluu Nanotiedekeskukseen ja tarjoaa kansainvälisesti korkean tason laitteiston tutkimuksen tekemiseen.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
Te palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
PL 35, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
04.07.2021
Haku päättyy
05.09.2021
Yhteyshenkilö
-
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?