(also clears any remember-me cookie)

Päätoiminen tuntiopettaja (AI, S2)

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Hiidenkiven peruskouluun syksyksi 2021 päätoimista tuntiopettajaa suomi toisena kielenä -opetukseen oppimisvajeen paikkaamiseen osoitetulla lisäresurssilla.

Hiidenkiven peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jonka toiminnassa korostuu lähikouluperiaate ja yhdessä työskentely. Perusopetuksen luokka-asteiden 1-9 lisäksi koulussamme on kolme alueellista erityisluokkaa. Oppilaita Hiidenkiven peruskoulussa 880. Koulussamme voi opiskella seitsemänneltä luokalta mediaopetukseen keskittyvässä painotetussa opetuksessa sekä ensimmäiseltä luokalta ruotsin kielikylpyopetuksessa.

Hiidenkiven peruskoulun kehittyvä ja hyvähenkinen työyhteisö antaa mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja innostavaan työtodellisuuteen. Opetuksen integraatio, ilmiöopetus ja teknologinen opetus näkyvät arkityössämme ja antavat hyvät puitteet koulutyölle. Arvostamme yhdessä opettamisen taitoja ja moniammatillisen työn kokemusta.

Kehitämme koulussamme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Hyödynnämme koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tilana. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ja rikastuttaa oppimista. Kouluissamme on monenlaisia oppijoita. Tuemme yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista perustuen jokaisen oppijan vahvuuksiin. Arvostamme jokaista yksilönä.


Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.
Lisätietoja
Työ alkaa
9.8.2021 - 31.12.2021
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
3-6 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
miia.ojalainen@hel.fi, markku.tyni@hel.fi
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Ensi linja 1, 00530, HELSINKI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
04.07.2021
Haku päättyy
30.07.2021
Yhteyshenkilö
rehtori Janika Salo 09 310 86711 janika.salo@hel.fi
0931086711
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?