(also clears any remember-me cookie)

Apulaisrehtori

Haluatko edistää kaupunkistrategisten tavoitteiden toteutumista ja johtaa koulun toimintaa rehtorin työparina?

Haemme apulaisrehtoria määräaikaiseen palvelussuhteeseen Arabian peruskouluun ajalle 1.9.-21.2.2022.

Apulaisrehtorina toimit rehtorin työparina ja johdat osaltasi koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Johdat yhdessä rehtorin kanssa koulun pedagogista toimintaa ja tila- ja turvallisuusasioita sekä osallistut talousjohtamiseen ja koulun sidosryhmäyhteistyöhön. Osallistut myös henkilöstöjohtamiseen yhteistyössä rehtorin kanssa.

Arabian peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on noin 850 oppilasta. Arabian peruskoulussa painotetaan muotoiluoppimista. Muotoiluoppiminen on oppiainerajoja rikkovaa luovaa ongelmanratkaisua. Muotoiluoppimisen työtapoja käytetään kaikissa oppiaineissa luokka-asteilla 1.-9.

Koulussamme jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, jossa hän voi vaikuttaa omaan oppimiseensa ja kouluyhteisöön. Pidämme tärkeänä toisen ihmisen kunnioittamista ja hyviä kohtaamisia koulun arjessa. Haluamme kasvattaa vastuuntuntoisia, kriittisesti ajattelevia ja hyvän yleissivistyksen omaavia nuoria, jotka osaavat käyttää muotoiluajattelua asioiden ratkaisemisessa. Laadukkaalla oppimisella ja sinnikkyydellä oppilaat saavuttavat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.

Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!


Kelpoisuusehdot:
Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Virkaan valitulta tullaan ennen nimityksen vahvistamista vaatimaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Lisäksi tehtävässä edellytetään johtamiskokemusta.
Lisätietoja
Työ alkaa
1.9.2021 - 21.2.2022
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
3-6 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
miia.ojalainen@hel.fi, markku.tyni@hel.fi
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Pirkkolan liikuntapuisto, Plotinrinne 6, 00630, HELSINKI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
04.07.2021
Haku päättyy
02.08.2021
Yhteyshenkilö
rehtori Mari Suokas-Laaksonen mari.suokas-laaksonen@hel.fi 09 310 87230 tavoitettavissa 2.8. klo 11-12
0931087230
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?