(also clears any remember-me cookie)

Hankepäällikkö

Etsimme hankepäällikköä Setaan 1.9.2021 alkaen sateenkaarinuorten hyvinvointia edistävään hankkeeseen

Seta on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, jotta ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta on sateenkaareva kattojärjestö, joka tuo yhteen 30 sateenkaarijärjestöä ympäri Suomen. Seta vaikuttaa, viestii, kouluttaa, tukee ja tuo yhteen jäsenjärjestöjä sekä ylläpitää Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskusta. Seta on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö.

Seta on saanut OKM:n koronaerityisavustuksen kaksivuotiselle sateenkaarinuorten hyvinvointia edistävälle hankkeelle.

Haemme nyt hankepäällikköä sekä nuorisotyöntekijää (ks. erillinien ilmoitus) määräaikaisiin työsuhteisiin työskentelemään sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi. Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan valtakunnallisesti sateenkaarevaa nuorisotyötä. Hankkeessa mm. luodaan verkkoon valtakunnallinen "sateenkaarinuorisotalo"; tarjotaan sateenkaarinuorille yksilötukea ja -ohjausta; lisätään oppilaitoksiin ympäri Suomea kohdennetun viestintäkampanjan avulla tietoa sateenkaarinuorille suunnatuista palveluista ja toiminnoista; vahvistetaan sateenkaarevaa nuorisotyötä ympäri Suomen tarjoamalla koulutusta ja mahdollistamalla osaamisen vaihtoa sateenkaarijärjestöjen nuorisotyöhön sekä luomalla sateenkaarierityistä nuorisotyötä eri puolilla Suomea tekevien ammattilaisten verkosto. Hankeyhteistyössä ovat mukana Nuorten mielenterveysseura Yeesi sekä Sinuiksi - tuki- ja neuvontapalvelu.

1) Hankepäällikön työtehtäviin kuuluu:
-hankkeen johtaminen ja hankehallinnosta vastaaminen
-hankkeen toimintojen suunnittelu yhteistyössä nuorisotyöntekijän ja muiden kollegoiden ja yhteistyötahojen kanssa
-sidosryhmäyhteistyö (nuorisotyö, oppilaitokset, sateenkaari- sekä muut järjestöt)
-hankkeen seurannasta ja arvioinnin suunnittelu ja toteuttaminen
-hankkeen toisen työntekijän esihenkilönä toimiminen
-hankkeen viestinnästä vastaaminen, hankkeen viestintäkampanjan suunnittelu ja to-teuttaminen
-sateenkaarierityistä nuorisotyötä tekevien verkoston kokoaminen ja koordinointi

Edellytämme:
-sateenkaarinuorten parissa tehtävän nuorisotyön tuntemusta
-kokemusta projektityöskentelystä ml. suunnittelusta ja raportoinnista
-viestintäosaamista
-oma-aloitteisuutta, organisointikykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
-hyviä vuorovaikutus- sekä verkostoitumistaitoja
-suomen kielen hyvää hallintaa suullisesti ja kirjallisesti
-soveltuvaa koulutusta (esim. alempi tai ylempi korkeakoulututkinto)

Eduksi katsomme:
-kokemus työskentelystä kansalaisjärjestössä, erityisesti nuoriso- tai sateenkaarijärjestöissä
-verkkonuorisotyön tuntemus tai kokemusta verkkoyhteisöissä toimimisesta
-koulutus- tai fasilitointitaitoja
-kokemusta valtionavustusten tai muun julkisen rahoituksen raportoinnista
-ruotsin kielen taito

Tarjoamme vastuullisen, merkityksellisen ja monipuolisen työn ajankohtaisten sateenkaarinuorten oikeuksia ja hyvinvointia koskevien kysymysten parissa. Työnantajana pyrimme reiluun työnantajuuteen, olemme joustava, tuemme työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista, mahdollistamme ja tuemme työntekijöidemme kouluttautumista.

Arvostamme työntekijöidemme moninaisuutta. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Molemmat tehtävät ovat määräaikaisia (peruste määräaikainen hanke) 1.9.2021 - 31.8.2023. Viikoittainen työaika on 37,5 tuntia. Työhön kuuluu ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä, työ voi sisältää myös matkustamista Suomessa. Tehtävässä noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja palkkasopimusta. Hankepäällikön tehtävän vaativuusluokka on 6 ja nuorisotyöntekijän 5. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
Te palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Pasilanraitio 5, 00240, HELSINKI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
04.07.2021
Haku päättyy
02.08.2021
Yhteyshenkilö
Tehtävistä antaa lisätietoja pääsihteeri Kerttu Tarjamo 21.7. klo 13-16 puhelimitse 050 309 8108.
0503098108
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?