(also clears any remember-me cookie)

Nuorisotyöntekijä

Etsimme nuorisotyöntekijää Setaan 1.9.2021 alkaen sateenkaarinuorten hyvinvointia edistävään hankkeeseen

Seta on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, jotta ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta on sateenkaareva kattojärjestö, joka tuo yhteen 30 sateenkaarijärjestöä ympäri Suomen. Seta vaikuttaa, viestii, kouluttaa, tukee ja tuo yhteen jäsenjärjestöjä sekä ylläpitää Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskusta. Seta on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö.

Seta on saanut OKM:n koronaerityisavustuksen kaksivuotiselle sateenkaarinuorten hyvinvointia edistävälle hankkeelle.

Haemme nyt hankepäällikköä (ks. erillinen ilmoitus) sekä nuorisotyöntekijää määräaikaisiin työsuhteisiin työskentelemään sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi. Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan valtakunnallisesti sateenkaarevaa nuorisotyötä. Hankkeessa mm. luodaan verkkoon valtakunnallinen "sateenkaarinuorisotalo"; tarjotaan sateenkaarinuorille yksilötukea ja -ohjausta; lisätään oppilaitoksiin ympäri Suomea kohdennetun viestintäkampanjan avulla tietoa sateenkaarinuorille suunnatuista palveluista ja toiminnoista; vahvistetaan sateenkaarevaa nuorisotyötä ympäri Suomen tarjoamalla koulutusta ja mahdollistamalla osaamisen vaihtoa sateenkaarijärjestöjen nuorisotyöhön sekä luomalla sateenkaarierityistä nuorisotyötä eri puolilla Suomea tekevien ammattilaisten verkosto. Hankeyhteistyössä ovat mukana Nuorten mielenterveysseura Yeesi sekä Sinuiksi - tuki- ja neuvontapalvelu.

Nuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu:
-verkkonuorisotalon suunnittelu ja luominen Discord-alustalle
-verkkonuorisotalon toiminnankoordinointi ja suunnittelu ja nuorten ohjaaminen
-hankkeen nuorisotyöstä viestiminen nuorille
-yksilönuorisotyö Discordissa
-verkkonuorisotalon vapaaehtoisten rekrtytoiminen, kouluttaminen ja heidän toimintansa koordinointi
-sateenkaarijärjestöjen nuorisotyön vahvistamiseksi tarkoitettujen koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen
-yhteistyö hankepäällikön ja hankekumppaneiden kanssa muiden hanketoimintojen suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Edellytämme:
-nuorisoalan koulutusta, esim. nuoriso-ohjaaja, sosionomi (AMK), yhteisöpedagogi (AMK)
-kokemusta sateenkaarinuorten ohjaamisesta
-nuorisotyökentän tuntemusta
-hyvät it-taidot
-sujuvaa suullista ja kirjallista viestintää suomeksi
-oma-aloitteisuutta ja hyviä organisointitaitoja
-erinomaisia vuorovaikutustaitoja

Eduksi katsomme:
-kokemus verkkonuorisotyöstä tai verkossa tehtävästä tuki- ja neuvontatyöstä
-kokemus vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista
-kouluttamisosaamisen
-ruotsin kielen taito

Tarjoamme vastuullisen, merkityksellisen ja monipuolisen työn ajankohtaisten sateenkaarinuorten oikeuksia ja hyvinvointia koskevien kysymysten parissa. Työnantajana pyrimme reiluun työnantajuuteen, olemme joustava, tuemme työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista, mahdollistamme ja tuemme työntekijöidemme kouluttautumista.

Arvostamme työntekijöidemme moninaisuutta. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Molemmat tehtävät ovat määräaikaisia (peruste määräaikainen hanke) 1.9.2021 - 31.8.2023. Viikoittainen työaika on 37,5 tuntia. Työhön kuuluu ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä, työ voi sisältää myös matkustamista Suomessa. Tehtävässä noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja palkkasopimusta. Hankepäällikön tehtävän vaativuusluokka on 6 ja nuorisotyöntekijän 5. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
Te palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Pasilanraitio 5, 00240, HELSINKI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
04.07.2021
Haku päättyy
02.08.2021
Yhteyshenkilö
Tehtävistä antaa lisätietoja pääsihteeri Kerttu Tarjamo 21.7. klo 13-16 puhelimitse 050 309 8108
0503098108
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?