(also clears any remember-me cookie)

Varhaiskasvatuksen opettajien tehtävät (2)

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä Liperissä kasvaa. Maksuton 5 -vuotiaiden varhaiskasvatus ja syksyllä käynnistyvä kaksivuotinen esiopetuskokeilu tukevat lasten kasvua ja oppimista.
Yksi tärkeä arvomme on kestäväkehitys ja luonto. Luonnossa liikkuminen lasten kanssa on päivittäistä, päiväkotien pihoilla on viljelyalueet ja kasvihuoneet sekä kesällä kesäkanat. Liperin varhaiskasvatus on saanut Green Care laatusertifikaatin.

Päiväkoteihin on valmistuneet omat kirjastot tukemaa lasten lukuinnostusta ja monilukutaitoa, joka on yksi merkittävä tulevaisuuden taito. Musiikki- ja taidekasvatukseen meillä on käytettävissä taidekasvattajia sekä ulkopuolisten musiikkipedagogien toteuttamaa säännöllistä muskari toimintaa. Tällä hetkellä pohdimme pienten pedagogiikkaa ja matemaattisten valmiuksien tukemista varhaiskasvatuksessa. Teknologia on monessa mukana, tutkivaan oppimiseen siitä saa hyvän työvälineen.

Oletko sinä varhaiskasvatuksen opettaja, joka haluaisit jakaa kanssamme edellä mainitut arvot ja kehittää varhaispedagogiikkaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Odotamme sinulta tavoitteellista varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ja kehittävää työotetta. Odotamme, että sinulla on näkemystä ja osaamista lapsen kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta sekä opettajajohtajuudesta tiimissä.

Tehtävien ensisijaiset sijoituspaikat ovat Viinijärven ja Puolivälin päiväkodit. Päiväkotiryhmät meillä ovat 0-5 -vuotiaiden sisarusryhmiä ja toiminta perustuu pienryhmäpedagogiikkaan sekä vertaisoppimiseen. Viinijärven päiväkodilla on kaksi 0-4 vuotiaiden lasten ryhmää, kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmä ja esiopetusryhmä.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatusopintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 540/2018).

Tehtävissä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tehtäviin valitun on esitettävä Liperin kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Työ alkaa: 16.8.2021
Palkkaus: KVTES:n mukainen

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.
Lisätietoja
Työ alkaa
16.8.2021
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
Te palvelut
Yleistietoja
sirkka.helisten@liperi.fi
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Varolantie 3, 83100, LIPERI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
04.07.2021
Haku päättyy
23.07.2021
Yhteyshenkilö
Varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Helisten p. 040 766 0940 tai sähköpostilla sirkka.helisten@liperi.fi Varhaiskasvatuksen vastaava Mari Nukarinen p. 0400 152880
0407660940, 0400152880
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?