(also clears any remember-me cookie)

Oppivelvollisuuskoordinaattori

Oppivelvollisuuslaki muuttui 1.1.2021 alkaen tuoden mukana uusia velvollisuuksia ja vastuita kunnalle. Oppivelvollisen ohjausvastuu siirtyy asuinkunnalle silloin, kun oppivelvollinen on eronnut tai erotettu oppilaitoksesta eikä hänellä ole uutta opiskelupaikkaa koulutuksenjärjestäjän ohjauksesta huolimatta. Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan 4 §:ssä tarkoitettuun hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

Haemme palvelukseemme oppivelvollisuuskoordinaattoria ja työkaveria moniosaavaan työyhteisöömme.

Oppivelvollisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu:
- ottaa vastaan asuinkunnalle tulevat ilmoitukset opintonsa keskeyttäneistä tai ilman opiskelupaikkaa jääneistä oppivelvoillisista
- ohjaa opintonsa keskeyttäneitä oppivelvollisia hakeutumaan 4 §:ssä tarkoitettuun hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin
- selvittää opintonsa keskeyttäneen oppivelvollisen tilanteen ja tuen tarpeen yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.
- toimii vastuuvirkailijana asuinkunnan VALPAS seuranta- ja valvontapalvelussa
- tekee laajaa moniammatillista ja -alaista yhteistyötä
- tekee tiivistä yhteistyötä opetuspäällikön kanssa, joka päättää oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:n mukaisen opiskelupaikan osoittamisesta
- tekee yhteistyötä sekä tarvittaessa työskentelee työpareittain etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Oppivelvollisuuskoordinaattorin ensisijainen sijoituspaikka on nuorisopalveluissa ja hän toimii osana nuorisopalveluiden moniammatillista tiimiä. Oppivelvollisuuskoordinaattorin työ on liikkuvaa ja edellyttää oman auton käyttöä. Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä työkokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä työkokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä.

Työ alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote ja huumausainetestin tulos.
Tehtävää haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voit toimittaa hakemuksen postitse osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Hakuaika päättyy 6.8.2021 klo 15.00.Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Lisätietoja
Työ alkaa
1.9.2021 tai sopimuksen mukaan.
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
Te palvelut
Yleistietoja
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Jorma Eton tie 6, 96100, ROVANIEMI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
04.07.2021
Haku päättyy
06.08.2021
Yhteyshenkilö
Nuorisopalvelujen esimies Nella Sepänheimo 0400 698 923.
0400698923
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?