(also clears any remember-me cookie)

Varhaiskasvatuksen opettaja/esiopettaja

Kauhavan kaupunki ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen varhaiskasvatuksen opettajan/esiopettajan toimen ajalle 9.8.2021-31.7.2022 Nahkalan esiopetusyksikköön Kauhavalle.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu esiopettajan tehtävät esiopetusryhmässä sekä muut lasten opetukseen, kasvatukseen ja hoitoon liittyvät tehtävät esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Työ sisältää tarpeen mukaan myös vuorotyötä. Pidämme tärkeänä luovaa ja lapsia osallistavaa työskentelyotetta sekä innostunutta ja positiivista asennetta. Arvostamme myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Esiopetusta on kelpoinen antamaan opettaja, jolla on luokanopettajan kelpoisuus. Kelpoinen on myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä joko yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut opinnot tai kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 11 §:ssä tarkoitetut 60 opintopisteen (35ov) laajuiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai lastentarhanopettajan tutkinnon.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. Toimessa on neljän (4) kuukauden koeaika. Haastattelut pidetään 4.8.2021.

Hakemus ja sähköisesti liitetyt todistusjäljennökset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Hakemus ja todistusjäljennökset voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen Kauhavan kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, Härmäntie 18, 62300 HÄRMÄ.
Lisätietoja
Työ alkaa
9.8.2021
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
6-12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
tiina.lassila@kauhava.fi
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Koulukuja 5, 62300, HÄRMÄ, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
04.07.2021
Haku päättyy
30.07.2021
Yhteyshenkilö
Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse johanna.karkkainen(at)kauhava.fi (vuosilomalla ajalla 5.7.-1.8. joten sähköposteihin vastataan satunnaisesti)
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?