(also clears any remember-me cookie)

Sosiaalityöntekijä

Oletko etsimämme sosiaalityöntekijä?

Haemme kahta sosiaalityöntekijää Riihimäen kaupungin perhesosiaalityöhön. Perhesosiaalityössä sosiaalityöntekijän asiakkaina ovat riihimäkeläiset sosiaalihuollon erityisen tuen tarpeessa olevat lapset sekä lastensuojelun asiakkaat. Lisäksi sosiaalityöntekijät tekevät lastensuojelutarpeen selvityksiä sekä osallistuvat virka-ajan päivystystyöhön kukin vuorollaan yhdessä päivystysparinsa kanssa. Työryhmässä on 9 sosiaalityöntekijän ja 6 palveluohjaajan virkaa. Yksi palveluohjaajista työskentelee Nuortentalo Nupissa. Lisäksi työryhmään kuuluvat psykiatrinen sairaanhoitaja ja Ankkuri-tiimin sosiaalityöntekijä.

Riihimäellä tavoitteenamme on panostaa vahvasti ennaltaehkäisyyn ja suunnitelmalliseen muutostyöhön perheiden kanssa. Olemme mukana perhesosiaalityön osalta kansallisessa systeemisen lastensuojelun työmallin (Syty) kehittämisessä ja juurruttamisessa. Vahvan ja hyvin käytössä olevan tiimityön kautta sosiaalityöntekijän tukena ovat myös perheterapeutti ja psykologi.

Olemme ketterä, moderni sekä kehitysmyönteinen työyhteisö, jossa pääset hyödyntämään omaa ammatillista osaamistasi ja vaikuttamaan omaan työkuvaasi sekä rakenteisiin. Työntekijällä on mahdollisuus työskennellä myös etätöitä tehden tai työmatkoja voi käyttää työn tekemiseen mobiilityöaikana. Tarjoamme hyvän perehdytyksen, säännöllisen työnohjauksen, hyvät konsultaatiomahdollisuudet, sekä koko työryhmän ja esimiehen tuen. Meillä on koko Riihimäen perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteisiä laadukkaita ja säännöllisiä työtä tukevia koulutuksia. Työnantaja voi myöntää myös palkallisia koulutuspäiviä sosiaalityön opiskelijoille tutkinnon loppuunsaattamisen tueksi.

Riihimäen perhesosiaalityössä sosiaalityöntekijän palkka on 3636 euroa. Tämän lisäksi käytössämme on rekrytointilisä sekä henkilökohtainen palkanlisä kuuden kuukauden työssäolon jälkeen.

Hakijalla toivotaan olevan työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus edistää liikkuvan työn tekemistä mutta ei ole työn edellytys. Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalityöntekijän tehtävään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:n ja 7§:n mukaan. Lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä (Laki sosiaalihuollon ammatti-henkilöistä 817/2015, § 7).

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuoja.
Työ alkaa elokuussa 2021 tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Lisätietoja
Työ alkaa
1.9.2021
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
Te palvelut
Yleistietoja
janne.yrjola@riihimaki.fi
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Kalevankatu 5-11, 11100, RIIHIMÄKI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
07.07.2021
Haku päättyy
12.08.2021
Yhteyshenkilö
Lisätietoja antaa ajalla 5.7.- 6.8 palveluesimies Jarkko Luusua, puh. 040 3572697, jarkko.luusua@riihimaki.fi ja ajalla 9-11.8. palveluvastaava Anna Mattila, puh 040 33042228, anna.mattila@riihimaki.fi Haastattelut pidetään 18.8. klo 9-11 välisenä aikana. Hakemukset 12.8.2021 klo 8:00 mennessä www.kuntarekry.fi kautta.
0403572697, 04033042228
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?