(also clears any remember-me cookie)

Projektipäällikkö

Projektipäällikön tehtävä on tiedonhallintalain 5. luvun velvoitteiden toimeenpano Helsingin kaupungilla. Tavoitteena on myös päällekkäisen ja tarpeettoman tiedonkeruun vähentäminen ja tietovarantojen tehokkaampi hyödyntäminen kaupungin toiminnassa. Projektipäällikkö toimii osana kaupungin tiedonhallintalain toimeenpano-ohjelmaa ja raportoi tiedonhallintaryhmälle.

Projektipäällikkö vastaa Helsingin kaupungin tietojen keruun ja luovutusten suunnittelusta ja organisoinnista sekä niiden edellyttämän yhteentoimivuuden toimeenpanosta kaupunkitasolla. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat mm. viranomaistehtäviin liittyvä tietoaineistojen kerääminen ja tietoluovutukset viranomaisten välillä sekä tarvittaessa rajapintojen ja ns. katseluyhteyksien toteuttaminen, mikäli ko. tietoaineistoihin on tiedonsaantioikeus ja/tai kyse on säännöllisesti toistuvasta ja vakiosisältöisestä tietojen luovuttamisesta viranomaisten välillä.

Projektipäällikkö edistää kaupungin toimialojen ja liikelaitosten toteutusten etenemistä tiedonhallintalain tietoluovutuksiin, tietoaineistojen keräämiseen ja rajapintatyöhön liittyvien velvoitteiden toteuttamisessa, jotta viranomaisen tietoaineistot voidaan saattaa sähköiseen muotoon ja hyödynnettäväksi yleisesti käytettävässä koneluettavassa muodossa kuvailutietoineen. Projektipäällikkö vastaa lisäksi tarvittavan menetelmäkehittämisen ja ohjeistuksen valmistelusta.

Tehtävän kelpoisuusehto:
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisäksi tehtävässä edellytetään:
Erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyvää englannin kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Lisäksi edellytämme kokemusta projektien onnistuneesta läpiviennistä, tiedonhallinnan ja julkisen sektorin tuntemusta sekä kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja kokemusta yhteentoimivuuden toimeenpanosta.

Eduksi luetaan:
Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän tuntemus, erityisesti tietoarkkitehtuuri, kuntasektorin toimintatapojen tuntemus, semanttisen yhteentoimivuuden tuntemus.

Paikka on ollut aiemmin haettavana. Tehtävää aiemmin hakeneiden hakemukset huomioidaan tässä haussa.
Lisätietoja
Työ alkaa
1.7.2020 - 31.12.2021
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
Te palvelut
Yleistietoja
miia.ojalainen@hel.fi, markku.tyni@hel.fi
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Santakatu 2, 00180, HELSINKI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
07.07.2021
Haku päättyy
12.08.2021
Yhteyshenkilö
Ohjelmapäällikkö Mikael Vakkari, p. 09 31043039, mikael.vakkari(at)hel.fi
0931043039
Aloita hakemuksen tekeminen tästä:
Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?