(also clears any remember-me cookie)

Akuutin, ensihoidon ja tehon kesätyöt 2022, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Lappeenranta

HAETAAN HOITAJIA PÄIVYSTYKSEN, PÄIVYSTYSOSASTON, ENSIHOIDON, TEHON/VALVONNAN JA TEHOSTETUN KOTISAIRAANHOIDON KESÄN 2022 AJAN SIJAISUUKSIIN

TEHO-OSASTO / VALVONTA
Teho-osastolla on kuusi potilaspaikkaa. Valvonta on 15-paikkainen yksikkö, jossa hoidetaan sydänpotilaita, neurologisia potilaita sekä tehovalvontapotilaita. Tehohoitotyö on kriittisesti sairaiden potilaiden keskeytymätöntä valvontaa ja hoitoa, jota toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Toimiminen sairaanhoitajana teho-osastolla/valvonnassa edellyttää nopeasti muuttuvien tilanteiden ennakointia ja hallintaa, päätöksentekotaitoja sekä kykyä yhteistyöhön potilaan, hänen läheistensä ja eri ammattiryhmien kanssa.

PÄIVYSTYSOSASTO K4
Päivystysosasto K4 tekee monialaista yhteistyötä muiden osastojen ja yhteispäivystyksen kanssa. Osastolla olevat potilaat ovat monelta eri erikoisalalta ja tämän lisäksi osasto toimii jaettuna covid- kohorttiosastona. Eduksi katsotaan työkokemus eri erikoisaloilta.

YHTEISPÄIVYSTYS K1
Yhteispäivystykseen tulee potilaita kaikille eri erikoisaloille ensihoidon tuomana, kävellen tai omaisten saattamana. Potilaita kehoitetaan soittamaan 116117 päivystysapupuhelimeen, jossa tehdään hoidon tarpeen arvio, mutta toisinaan potilaat tulevat suoraan. Yhteispäivystys on jaettu kahteen osaan, Akuutti puoli ja Vastaanottojen puoli. Vastaanottojen puolella kaikki potilaat kulkevat hoitajan vastaanoton kautta. Vastaanottojen puolella on lisäksi kipsipoliklinikka.
Yhteispäivystyksessä hoidetaan hätätilapotilaita, mutta myös terveysasemien kiirevastaanoton potilaita. Työ on vaihtelevaa.

TEHOSA
Tehostettu kotisairaanhoito, TeHoSa, on Eksoten liikkuva sairaanhoitoyksikkö, joka toteuttaa lääkärin määräämää lyhytkestoista hoitoa koko Eksoten alueella asiakkaan kotona tai terveys- ja hyvinvointiasemilla. Eksoten alueella on neljä TeHoSan toimipistettä, joista tuotetaan sairaanhoidolliset palvelut asiakkaille. Työ tehostetussa kotisairaanhoidossa on itsenäistä, vaatii laaja-alaista osaamista kaikista erikoisaloista ja voimassa olevan lääkeluvan. Tehtävässä edellytetään vähintään B-luokan ajokorttia. Mahdollisuus joustavaan liikkumiseen katsotaan eduksi. TeHoSan toiminta on kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina (24/7) ja työvuorot ovat 12-tuntisia.

ENSIHOITO
Ensihoidon toimipisteitä on Eksoten alueella yhdeksän.
Ensihoitajien kelpoisuusehdot ovat sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalveluista annetun asetuksen (585/2017) mukaiset. Tehtävää vastaanotettaessa vaaditaan voimassa oleva hoitotason tai perustason velvoite, voimassa oleva lääkelupa (LOVE) sekä C1-luokan ajokortti. Mahdollisuus joustavaan liikkumiseen katsotaan eduksi.

Ensihoidon tehtäviin valittujen tulee ennen tehtävän vastaanottamista suorittaa hyväksytysti Eksoten ensihoidon järjestämä perehdytyskoulutus ja mahdollinen koulutuspäivä.

------------
Sijaisuudet ovat eri pituisia ja voit itse kertoa hakemuksessasi työhön käytettävissä olevan ajan.

Eksoten hoitajien sijaisuuksissa edellytetään voimassa olevaa Eksoten lääkelupaa, jonka suorittaminen kannattaa aloittaa jo tarpeen mukaan hyvissä ajoin ennen sijaisuuden alkua.

Opiskelijana työtä hakevana olethan valmis osoittamaan opintojesi tilanteen ajantasaisen opintosuoritusotteen muodossa. Sen voit liittää hakemukseen sähköisesti. Mikäli olet valmistumassa ennen sijaisuuden alkua, mainitse siitä hakemuksen lisätietoihin.

Määräaikaisissa sijaisuuksissa käytetään koeaikaa, joka voi olla enimmillään puolet määräaikaisuuden kestosta.

Sijaisuuksissa edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa. Ennen työn aloittamista on täytettävä infektioturvallisuuslomake, johon voit tutustua tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx
Lisätietoja
Työ alkaa
1.5.2022 tai sopimuksen mukaan
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
3-vuorotyö
Työn kesto
3-6 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Kesätyö
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Honkaharju 4, 55800 IMATRA, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
22.12.2021
Haku päättyy
23.01.2022
Yhteyshenkilö
Teho/Valvonta: Toimintayksikön esimies Merja Lahtinen, p. 044 791 5751 Päivystysosasto K4: Toimintayksikön esimies Janette Holopainen, p. 040 651 1286 Päivystys K1: Toimintayksikön esimies Anne Saltiola, p. 044 791 5711 ja Toimintayksikön esimies Paula Ovaska, p. 040 651 1848 Tehosa: Toimintayksikön esimies Timo Tanninen, p. 0400 595 171 Tehosa: Toimintayksikön esimies Annika Ovaskainen, p. 040 587 5237 Ensihoito: Toimintayksikön esimies Kati Saarikivi, p. 040 651 1906 Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@eksote.fi
0447915751, 0406511286, 0447915711, 0406511848, 0400595171, 0405875237, 0406511906

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?