(also clears any remember-me cookie)

Johtava rakennustarkastaja, Hattulan kunta, Hattula

- Hakuaikaa jatkettu, aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan haussa

Haemme varuskuntapaikkakunta Hattulaan Kanta-Hämeeseen Elinvoimatoimialalle vakituiseen virkasuhteeseen alkaen heti tai sopimuksen mukaan

JOHTAVAA RAKENNUSTARKASTAJAA

Rakennusneuvontapalvelut sijoittuvat Hattulan kunnan organisaatiossa Elinvoimatoimialalle. Elinvoimatoimiala pitää sisällään laajan joukon kunnan elinvoiman kehittämiseen tähtääviä palvelualueita. Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Tehtävä
Johtava rakennustarkastaja toimii rakennusvalvonnan tehtäväalueella elinvoimajohtajan alaisuudessa. Tehtävän keskeisin osa-alue on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiset rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvat tehtävät, kuten rakentamisen ohjaus ja neuvonta, rakennuslupien valmistelu ja lupapäätösten tekeminen, rakennuslupiin kuuluvien katselmusten suorittaminen sekä jatkuva valvonta. Työhön kuuluu maastotyötä ja rakennustyömailla liikkumista kunnan alueella. Johtava rakennustarkastaja toimii myös aktiivisessa yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Asiakaspalvelu on keskeinen osa rakennusvalvonnan tehtäväkenttää ja tässä tehtävässä onnistuminen edellyttää vahvaa palveluorientaatiota ja asiantuntijaosaamista. Rakennusvalvonnan esimiestehtävät ovat tärkeä osa tehtävänkuvaa, lisäksi johtava rakennustarkastaja vastaa rakennusvalvonnan budjetoinnista ja budjettiseurannasta.

Edellytämme
tehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukaista tutkintoa ja lisäksi riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4 §). Lisäksi edellytämme kykyä ja halua toimia itsenäisessä ja vastuullisessa tehtävässä. Hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ovat tehtävän menestyksekkään hoitamisen edellytyksiä.

Valittavalta henkilöltä odotetaan kokemusta esimiestyöstä, oma-aloitteisuutta, päätöksenteko- ja paineensietokykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä. Viestinnässäsi olet selkeä ja johdonmukainen, osaat kiteyttää sanomasi. Pystyt tiivistämään nopeasti näkemyksesi käytettävissä olevien tietojen pohjalta.

Arvostamme
kokemusta rakennusvalvonnan päätöksenteosta, kykyä suunnitelmalliseen rakennusvalvonnan kehittämiseen ja kykyä työssä tarvittavien ohjelmistojen nopeaan omaksumiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen (esim. Trimble Locus (Cloud), E-Permit, Sweco-paikkatietopalvelu). Arvostamme myös aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, pyyteetöntä halua palvella niin kuntalaisia, työkavereita kuin muitakin asiakkaita sekä ratkaisukeskeistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Lisäksi sitoutuminen Hattulan pitkäjänteiseen kehittämiseen on meille tärkeää. Arvostamme luovuutta, rohkeutta ja uteliaisuutta siirtyä pois omilta mukavuusalueilta sekä aitoa halua oppia uusia asioita ja kehittää omaa osaamista. Olet palveluhenkinen ja yhteistyökykyinen.

Positiivinen ja optimistinen suhtautuminen työhön ovat meillä peruslähtökohtia työssä onnistumisen kannalta. Iloisuus ja huumorintaju ovat luonteenpiirteitä, joita työyhteisö varmasti arvostaa, ja ne auttavat sinua ja kollegoitasi varmasti myös jaksamaan työntäyteisten ja välillä kiireistenkin päivien haasteissa. Vaikka roolisi on itsenäinen, arvostamme asiantuntijuuttasi ja tietämystäsi kaikessa tekemisessämme, kykenet kuitenkin myöntämään myös virheesi, joita meille kaikille aika-ajoin sattuu.

Lisätiedot ja aikataulu
Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävään valittavan on esitettävä lääkärin myöntämä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Kunnalla on käytössä liikunta- ja kulttuuriharrastusten tuki E-passi ja mahdollisuus saada korotonta lainaa polkupyörän hankintaa. Lisätietoja tehtävästä antaa virka-aikana ma-pe elinvoimajohtaja Kari Uusitalo (puh. 050 5632 987) ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Pekka Karvonen (puh. 050 4775 958).

Hakemus tulee jättää Kuntarekryn kautta. Virka täytetään sopivan henkilön löytyessä, joten haethan tehtävää mahdollisimman pian. Tavataan työhaastattelussa!
Lisätietoja
Työ alkaa
heti tai sopimuksen mukaan
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Opinkuja 2, 13720 Parola, 13720 PAROLA, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
22.05.2022
Haku päättyy
07.08.2022
Yhteyshenkilö
Virka-aikana ma-pe elinvoimajohtaja Kari Uusitalo (puh. 050 5632 987) ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Pekka Karvonen (puh. 050 4775 958)
0505632987, 0504775958

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?