(also clears any remember-me cookie)

1-2 apulaisprofessoria tenure track, matematiikka, Jyväskylän yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Jyväskylä

Haemme Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselle

1-2 APULAISPROFESSORIA (Assistant tai Associate Professor, Tenure Track), matematiikka

1.8.2022 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Apulaisprofessorin tehtävä (Assistant tai Associate Professor, tenure track) täytetään kolmen tai viiden vuoden määräajaksi (ks. professorin vakinaistamispolku/tenure track). Määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus seuraavan portaan tehtävään (Associate/Full Professor).Mitä edellytämme?

Apulaisprofessorin tehtävän vastuualueena ovat omaan tutkimusalaan liittyvät tutkimus- ja opetustehtävät. Apulaisprofessorilta edellytetään vahvaa kansainvälistä tutkimustoimintaa alalla, joka sopii matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkimusprofiiliin ja täydentää sitä. Erityisesti toivotaan näyttöjä (geometrisen) analyysin ja/tai stokastiikan aloilla.

Opetustehtäviin kuuluu toimiminen vastuuopettajana matematiikan ja tilastotieteen laitoksen opetussuunnitelman mukaisilla perus-, aine- ja syventävän tason opintojaksoilla. Apulaisprofessori ohjaa kandidaatti- ja maisteritutkielmia sekä väitöskirjoja.

Lisäksi apulaisprofessori osallistuu oman osaamisalueensa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, tutkimuksellisiin ja hallinnollisiin johtotehtäviin, rahoituksen hankintaan, koulutuksen kehittämistoimiin sekä vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Tehtävään valittavalta edellytetään erinomaisia näyttöjä kyvystä tehdä ja julkaista tieteellistä tutkimusta, kansainvälisestä verkostoitumisesta, rahoituksen hankkimisesta ja opettamisesta. Tutustu tarkemmin apulaisprofessorin tehtävän yleisiin edellytyksiin.Mitä tarjoamme?

Yliopisto ja laitos tukevat aloittavan apulaisprofessorin tutkimusryhmän muodostamista, tutkimussuunnitelman toteuttamista ja onnistumista urapolulla sekä taloudellisesti (mm. starttirahoituksella) että ohjaamalla tutkimuksessa tarvittavan henkilökunnan työpanosta aloittavan tutkimusryhmän toimintaan. Tuemme onnistumista urapolulla, katso verkkosivulta tenure track -urapolku matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävän alkaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan. Tutustu tiedekuntaan työpaikkana katsomalla oheinen video YouTubessa.Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää (englanninkielisinä):

- Hakemus/motivaatiokirje.
- Ansioluettelo (CV), joka sisältää myös henkilökohtaisen ORCID-tunnisteen (toivotaan TENK:n ohjeen mukaista ansioluetteloa). Ansioluettelo voi olla enintään kaksi (2) sivua.
- Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.
- Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.
- Aiempi tutkimus ja suunnitelma tutkimuksen kehittämiseksi (2-4 sivun selostus hakijan aiemmasta tieteellisestä toiminnasta sisältäen ulkopuolisen rahoituksen sekä suunnitelma tieteellisen toiminnan kehittämiseksi).
- Opetukselliset ansiot ja kokemus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja suunnitelma niiden kehittämiseksi (2-4 sivua).
Hakemus tulee jättää viimeistään 10.2.2022 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja antavat: laitoksen johtaja, professori Tero Kilpeläinen, tero.kilpelainen@jyu.fi, +358408053432 sekä laitoksen varajohtaja, professori Petri Juutinen, petri.juutinen@jyu.fi, +358408053427.Matematiikan ja tilastotieteen laitos on kahden tieteenalan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Matematiikan tutkimuksen pääalat ovat matemaattinen analyysi, geometria, stokastiikka ja inversio-ongelmien matematiikka. Laitoksella toimii kaksi Suomen Akatemian huippuyksikköä: Inversio-ongelmien huippuyksikkö (v. 2012-2025) sekä Rakenteiden ja satunnaisuuden huippuyksikkö (2022-2029).

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
09.12.2021
Haku päättyy
10.02.2022
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?