(also clears any remember-me cookie)

4-7 tutkijatohtoria, matematiikka, Jyväskylän yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Jyväskylä

Matematiikan ja tilastotieteen laitokselle, matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan haetaan

4-7 TUTKIJATOHTORIA, matematiikka

1.9.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan, 1-3 vuoden määräajoiksi.

Mitä etsimme?

Etsimme hakijoita yhteen tai useampaan tutkimusryhmään, ensisijaisesti geometrisen analyysin, inversio-ongemien, geometrisen mittateorian ja harmoonisen analyysin sekä epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden tutkimusryhmiin. Tutustu tutkimusryhmiin tarkemmin laitoksemme verkkosivuilta.

Tutkijatohtorin tehtävissä painottuvat oman alan tutkimustehtävät. Tutkijatohtorin tehtäviin sisältyy myös matematiikan opetusta ja opinnäytteiden ohjausta. Opetuksen osuus tehtävissä on pieni.

Tutkijatohtorin kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtoreilla tulee olla tohtorin tutkinto suoritettuna ennen tehtävässä aloittamista. Tehtävissä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 mukaan. Palkkasi on noin 3350-4500 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Tehtävän alkaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Hakemuksiin tulee liittää englanninkielisinä pdf-muodossa:

- Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
- Lyhyt hakemuskirje sisältäen hakijan tutkimusintressit ja tutkimussuunnitelman (sekä selvitys kuinka suunnitelma liittyy laitoksen tutkimushankkeisiin).
- Numeroitu julkaisuluettelo.
- Tutkintotodistukset.
Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2023 sähköisellä hakulomakkeella.

Tiedustelut: Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtaja, professori Tero Kilpeläinen, tero.kilpelainen@jyu.fi, +358 40 805 3432; tai tutkimusryhmien johtajat.Matematiikan ja tilastotieteen laitos on kahden tieteenalan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Matematiikan tutkimuksen pääalat ovat matemaattinen analyysi ja geometria sisältäen mm. stokastiikan ja inversio-ongelmien matematiikan. Matemaattisen analyysin ja geometrian tutkimusryhmät tutkivat geometristä analyysia, geometristä mittateoriaa, epälineaarisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä sekä metristen ryhmien geometriaa. Stokastiikan keskeisenä tutkimuskohteena on stokastinen analyysi. Inversio-ongelmien tutkimusryhmän tutkimuskohteita ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja geometrian inversio-ongelmat. Tutkimuksella on sovelluksia lääketieteellisissä ja teollisissa kuvantamismenetelmissä. Tilastotieteessä tutkimusalueita ovat laskennallinen tilastotiede, kausaalimallit, tutkimusasetelmien suunnittelu, parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät sekä biometria ja ympäristötilastotiede. Laitoksella toimii Suomen Akatemian nimeämien tutkimuksen huippuyksiköiden, Inversio-ongelmien huippuyksikön (v. 2012-2025) sekä Satunnaisuuden ja rakenteiden huippuyksikön (v. 2022-2029) tutkimusryhmät.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Pl 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
24.02.2023
Haku päättyy
31.03.2023
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?