(also clears any remember-me cookie)

Apulaisprofessori (Assistant ja/tai Associate), ym, Jyväskylän yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Jyväskylä

Haemme matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, bio- ja ympäristötieteiden laitokselle

YMPÄRISTÖTIETEEN APULAISPROFESSORIA, ympäristökemia ja -analytiikka (Assistant tai Associate Professor, tenure track)

2.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan, Assistant Professor -tasolla 3-5 vuoden ja Associate Professor -tasolla 5 vuoden määräaikaiseen tehtävään (ks. professorin vakinaistamispolku/tenure track). Määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus seuraavan portaan tehtävään (Associate/Full Professor).

Apulaisprofessorin rekrytoinnilla pyritään vahvistamaan bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkimusta, joka mittaa ja arvioi ihmisen aiheuttamia ympäristöriskejä ja tuo niihin ratkaisuja. Ympäristökemiaan ja analytiikkaan painottuva apulaisprofessuuri on tärkeä osa laajaskaalaista ympäristötutkimusta, joka linkittyy vahvasti tiedekunnan strategiseen luonnonvarojen resurssiviisauden painopisteeseen mm. kiertotalousteeman kautta. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on jo nyt maailman luokan tutkimusosaamista ja -laitteistoja, jotka tukevat rekrytoitavan apulaisprofessorin työtä. Rekrytoinnin avulla pystymme lisäämään yritysyhteistyötä ja laajentamaan täydentävän rahoituksen rahoituspohjaa.

Mitä edellytämme?

Apulaisprofessorin tehtävään kuuluu omaan tutkimusalaan liittyvä kansainvälisesti korkeatasoinen ympäristötieteen tutkimus ja tutkimusalaan liittyvä opetus. Ensisijaisesti etsimme henkilöitä, joiden tutkimusala liittyy ympäristökemiaan ja -analytiikkaan. Hakijan tulee esittää, miten hän edistää tutkimustoimintaa ympäristökemiassa ja -analytiikassa sekä näihin liittyvässä instrumentaatiossa laitoksella. Eduksi katsotaan asiantuntemus epäorgaanisten ja/tai orgaanisten haitta-aineiden sekä biomolekyylien esiintymisestä ja ympäristövaikutuksista luonnollisissa (natural) ja rakennetuissa (man-made) ympäristöissä.

Apulaisprofessorin opetustehtäviin sisältyy bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetukseen liittyviä perus-, aineopinto- ja syventävän tason luentoja sekä muita kursseja. Opetuksen jatkuva kehittäminen sekä opetukseen ja muihin akateemisiin velvoitteisiin liittyvät hallintotehtävät kuuluvat apulaisprofessorin tehtäviin. Apulaisprofessori ohjaa kandidaatti- ja maisteritutkielmia ja hankkii ulkopuolista rahoitusta, jonka turvin ottaa ohjattavakseen tohtorikoulutettavia ja post-doc -tutkijoita.

Edellytämme vahvoja näyttöjä kyvystä tehdä ja julkaista tieteellistä tutkimusta, kansainvälisestä verkostoitumisesta, rahoituksen hankkimisesta ja opettamisesta. Tutustu tarkemmin apulaisprofessorin tehtävän yleisiin edellytyksiin.

Mitä tarjoamme?

Bio- ja ympäristötieteiden laitos tarjoaa erinomaiset puitteet laboratoriotyöhön ja analytiikkaan. Laitoksella on monipuoliset neste- ja kaasukromatografian laitteistot, kasvihuonekaasujen mittauslaitteisto, sekä maan laajimpiin kuuluva stabiili-isotooppilaboratorio. Sen lisäksi käytettävissä on tiedekunnan NMR- ja laser-laboratoriot, sekä sekvensointilaboratorio, joka on oleellinen geneettisiä menetelmiä vaativissa tutkimuksissa.

Yliopisto ja laitos tukevat aloittavan apulaisprofessorin tutkimusryhmän muodostamista, tutkimussuunnitelman toteuttamista ja onnistumista urapolulla sekä taloudellisesti (mm. starttirahoituksella) että ohjaamalla tutkimuksessa tarvittavan henkilökunnan työpanosta aloittavan tutkimusryhmän toimintaan. Tuemme onnistumista urapolulla, katso verkkosivulta tenure track -urapolku matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Tiedekunta noudattaa vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisia suosituksia.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan.Tehtävän alkaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö.

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tutustu tiedekuntaan työpaikkana katsomalla oheinen video YouTubessa!

Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää (englanninkielisinä):

Hakijan nimi tulee mainita tiedoston nimessä, kaikkien liitteiden tulee olla PDF-muodossa.

Hakemus/motivaatiokirje.
Ansioluettelo (CV), joka sisältää myös henkilökohtaisen ORCID-tunnisteen (toivotaan TENK:n ohjeen mukaista ansioluetteloa). CV:n ehdoton enimmäispituus on neljä (4) sivua.
Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.
Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.
Lyhyt kirjallinen selostus hakijan tutkimusansioista, tutkimuksen johtamisesta ja tutkimusrahoituksen hakemisesta sekä, tehtävään liittyvä tutkimussuunnitelma ja visio siitä, miten hakijan toiminta täydentää bio- ja ympäristötieteiden laitoksen toimintaa (yhteensä enintään 4 sivua).
Opetusansioiden portfolio sekä ympäristötieteen opetuksen kehittämisvisio ja opetusfilosofia noudattaen JYU:n ohjeen mukaista rakennetta (max. 3 sivua).
Jätäthän hakemuksen viimeistään 31.7.2022 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja antavat bio- ja ympäristötieteiden laitoksen johtaja, professori Leena Lindström, leena.m.lindstrom@jyu.fi ja professori Marja Tiirola, marja.tiirola@jyu.fi.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Pl 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
11.05.2022
Haku päättyy
31.07.2022
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?