(also clears any remember-me cookie)

Nuorisopalvelujen sijaisuudet, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylä

Nuorisopalvelut vastaavat alueellisesta nuorisotyöstä ja nuorisotiloista, nuorten tieto- ja neuvontatyöstä, kulttuurisesta nuorisotyöstä, koulunuorisotyöstä, osallisuuskasvatuksesta, digitaalisesta nuorisotyöstä ja mediatoiminnasta.

Haemme nyt

NUORISONOHJAAJIA

eri mittaisiin sijaisuuksiin. Tehtäviä on tarjolla nuorisopalvelujen eri toiminnoissa.

Nuorisonohjaaja kohtaa nuoria erilaisissa ympäristöissä tavoitteena nuorten sosiaalinen vahvistuminen ja nuorten osallisuus. Nuorisonohjaaja vaikuttaa nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseen. Toimintaa ohjaa nuorisolaki. Pääasiallinen tehtävä kaikissa nuorisonohjaajien tehtävissä on nuorten kohtaaminen, kasvatuksellinen ohjaaminen ja neuvonta yksilöinä ja ryhmissä nuorten erilaisissa toimintaympäristöissä.

Sijaisuuksia on tarjolla mm. seuraavissa nuorisotyön tehtävissä:
- Koulunuorisotyötä tehdään eri kouluilla. Työtä tehdään pääasiassa 7.-9. luokkalaisten oppilaiden kanssa. Pääasiassa työskentelyä tehdään ryhmien kanssa, esim. harrastusryhmissä koulun jälkeen. Työhön voi sisältyä iltatyötä nuorisotiloilla tai muuten nuorten vapaa-ajalla.
- Nuorisovaltuustotyössä nuorisonohjaaja toimii 13-20 vuotiaiden nuorten kanssa. Työ sijoittuu ilta-ajalle ja sitä tehdään työparityöskentelynä.
- Ohjaamon nuorisotyöntekijä toimii pääosin nuorten neuvonta- ja ohjaustyössä monialaisessa tiimissä. Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen, hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin. Työtä tehdään pääosin itsenäisesti päiväaikaan (klo 12-16).
- Alueellisen nuorisotyön sijaisuuksissa nuorisonohjaaja työskentelee pääasiassa Jyväskylän kaupungin eri nuorisotiloissa, mutta työ voi olla myös nuorten pariin jalkautuvaa. Työtä tehdään pääasiassa 13-18 -vuotiaiden kanssa ja se on parityötä alueellisen nuorisotyön ohjaajien tai koulunuorisonohjaajien kanssa. Työ painottuu ilta-ajalle ja voi sisältää myös viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena sijaisuuksiin on alalle soveltuva tutkinto esim. kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Sijaisuuksiin huomioidaan myös opiskelujensa loppusuoralla olevat opiskelijat.

Hakijalta edellytetään riittävää kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä, joustavuutta, kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja. Päihde- ja mielenterveysosaaminen ja ko. verkostojen tuntemus katsotaan eduksi.

Osassa sijaisuuksista työ vaatii mahdollisuutta työskennellä ilta-aikoina ja viikonloppuisin sekä edellyttää myös oman auton käyttömahdollisuutta. Tarjoamme haastavaa ja vaihtelevaa työtä, jossa sinulla on tiimi tukenasi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Hakemuksia käydään läpi säännöllisesti ja sijaisuuksia täytetään tarpeen mukaan.


Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.
Lisätietoja
Työ alkaa
Sopimuksen mukaan
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Osa-aikatyö
Työn kesto
Alle 11 päivää
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Asemakatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
25.12.2020
Haku päättyy
20.12.2021
Yhteyshenkilö
Koulunuorisotyö, nuorisovaltuusto, ohjaamo: palveluesimies Satu Paasonen puh. 014 266 7524 Nuorisotilatyö: palveluesimies Risto Kähkönen puh. 014 266 4246, vastaava nuorisonohjaaja Anna-Bodil Boe puh. 014 266 4233, vastaava nuorisonohjaaja Kirsi Alastalo puh. 014 266 4218, vastaava nuorisonohjaaja Pia Santa p. 014 266 4862. Tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
0142667524, 0142664246, 0142664233, 0142664218, 0142664862

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?