(also clears any remember-me cookie)

Professori, kvanttilaskenta, Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylä

Haemme informaatioteknologian tiedekuntaan uusia, alan tutkimuksen huippuasiantuntijoita.

Haettavana on

Professori, kvanttilaskenta

Työsuhde alkaa 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan. Professorin tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.

Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunta on vahva tieteellisessä tutkimuksessa ja korkealle tunnustettu maailman yliopistojen akateemisissa luokituksissa. Tiedekunta on myös yksi suurimmista IT-alan akateemisista kouluttajista Suomessa.

Yliopisto on hiljattain käynnistänyt uudet tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin ja tekniikan tohtorin tutkinto-ohjelmat. Näihin liittyen tiedekunta laajentaa tutkimus- ja koulutustoimintaansa kvanttilaskennan alalla. Uuden professorin odotetaan tukevan tiedekunnan strategiaa korkeatasoisella tieteellisellä tutkimuksella yhteistyössä tiedekunnan henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Professori myös opettaa ja osallistuu myös tiedekunnan tutkinto-ohjelmien kehittämiseen sekä käytännön opetusmenetelmien uudistamiseen.

Laskennallisen tieteen tutkimuksella on Informaatioteknologian tiedekunnassa pitkät perinteet, jotka painottuvat mallittamiseen, numeeriseen analyysiin sekä numeeristen mallien avulla tehtävään optimointiin. Teemme yhteistyötä kvanttitietokonelaitteistojen kehittäjien kanssa. Professorin rekrytoinnilla varaudutaan kvanttitietokoneiden kehittymisen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja ennakoituun murrokseen laskennallisesti vaativien tehtävien ratkaisemisessa ilman omaa kvanttitietokonelaitteistojen kehittämistyötä.

Tehtävät ja edellytykset

Haemme kvanttilaskennan tulevan potentiaalin ja sen tuottamien mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä, mikä edellyttää riittävän syvällistä ymmärrystä kvanttilaskennasta. Olet hakemamme henkilö, jos teet kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta kvanttilaskennan mahdollisuuksien hyödyntämisestä ja soveltamisesta tulevaisuuden it-järjestelmissä.

Professorin tehtävään sisältyy tutkimuksen lisäksi opetustehtäviä sekä tohtorikoulutusta. Professori ohjaa perustutkinto-opiskelijoita, tohtorikoulutettavia ja Post doc -tutkijoita. Myös opetuksen jatkuva kehittäminen sekä osallistuminen muihin kehittämis- ja hallintotehtäviin kuuluvat professorin työnkuvaan. Rekrytoitavan professorin odotetaan kantavan osaltaan vastuuta alansa tutkimushankkeista ja tutkimusryhmän rahoituksen hankkimisesta. Lisäksi professorin tulee osallistua oman osaamisalueensa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Professorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, runsaasti kokemusta opetustehtävistä, väitöskirja- ja Post doc -ohjauksesta sekä tutkimustoiminnan johtamisesta, vahvoja näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä tutkimusrahoituksen hankinnasta.

Tutustu tarkemmin tehtäviin ja kelpoisuusvaatimuksiin: yliopiston johtosääntö ja kielitaito-ohjeistus. Pätevyysvaatimukset on täytettävä ennen hakuajan päättymistä.

Mitä tarjoamme?

Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Palkkaus

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä pdf-tiedostoina:

Ansioluettelo (CV), joka sisältää myös henkilökohtaisen ORCID-tunnisteen (toivotaan TENK:n ohjeen mukaista ansioluetteloa)
Hakemus/motivaatiokirje
Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen
Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista
Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)
Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti
Lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta Informaatioteknologian tiedekunnassa
Hakemus tulee jättää viimeistään sunnuntaina 14.8.2022 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja antavat: Dekaani Pasi Tyrväinen, (pasi.t.tyrvainen@jyu.fi, +358405408646), tutkimuksesta vastaava varadekaani Tuure Tuunanen (tuure.t.tuunanen@jyu.fi, +358408054628) ja laskennallisen tieteen tutkimusalueen johtaja professori Timo Tiihonen (timo.tiihonen@jyu.fi, +358503732125)

Yliopisto noudattaa vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisia suosituksia.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Tutustu Jyväskylän yliopistoon ja Informaatioteknologian tiedekuntaan

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14000 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Pl 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
12.06.2022
Haku päättyy
14.08.2022
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?