(also clears any remember-me cookie)

Sairaanhoitaja/Lähihoitaja kesäsijaisuuksiin, Sovatek säätiö, Jyväskylä

Sairaanhoitajia / lähihoitajia Sovatek-säätiön Päihdelääketieteen hoito- ja tutkimuskeskukseen

Haemme sairaanhoitajia ja lähihoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin kesäloma- ja toimivapaasijaisuuksiin.

Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio,
joka keskittyy erilaisten riippuvuus- ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon, työ- ja
toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Sovatek-säätiön Päihdelääketieteen hoito- ja tutkimuskeskuksen toimintamuodot ja palvelut perustuvat päihdelääketieteen ja psykososiaalisen kuntoutuksen, sekä mielenterveystyön menetelmiin ja sisältöihin. Hoidamme vaativia päihde-, riippuvuus- ja mielenterveysongelmaisia asiakkaita.

Sovatek-säätiön Päihdepalvelukeskuksessa toimii Päihdelääketieteen poliklinikka ja osasto, sekä Selviämisasema. Päihdelääketieteen poliklinikan yhteydessä toimii myös terveysneuvonta Visiitti. Haemme nyt näihin yksiköihimme sairaanhoitajia / lähihoitajia sijaisuuksiin vuodelle 2023, sekä lyhytaikaisiin keikkaluontoisiin tehtäviin.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä päihdehuollon matalan kynnyksen palveluissa (Selviämisasema, Visiitti) että päihdelääketieteen vaativissa asiantuntijatehtävissä (poliklinikka, osasto) tavoitteidesi ja kiinnostuksesi mukaisesti. Panostamme hyvään perehdytykseen ja työryhmän sekä esimiehen tukeen.

Edellytämme sairaanhoitajan tai lähihoitajan tutkintoa (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994), kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdetyöstä ja tartuntatautilain 48§:n mukaista soveltuvuutta. Hakijalla tulee olla voimassa olevat lääkeluvat, tai ne tulee suorittaa heti tehtävän alkaessa. Kesälomasijaisuuksissa huomioimme myös sairaanhoidon opiskelijat (140 op).

Lähihoitaja Selviämisasemalle. Selviämisasema tarjoaa turvallisen lääkkeettömän paikan selvitä ja saada palveluohjausta matalalla kynnyksellä. Työn hyvä hoitaminen edellyttää ammatillisten taitojen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tehdä itsenäisesti hoitoon liittyviä päätöksiä. Selviämisasemalla työskennellään päivisin yksin ja öisin työparina. Työ on 3-vuorotyötä.

Sairaanhoitaja / lähihoitaja Päihdelääketieteen osastolle. Osastolla toteutetaan vieroitushoitojaksoja laitosolosuhteissa aikuisille huumausaineiden sekä päihteiden sekakäyttäjille. Huumeiden käyttäjien laitosvieroitushoidon lisäksi osastolla toteutetaan mm. opioidiriippuvaisten korvaushoidon aloitus- /tehostus- /lopetusjaksoja. Toimenkuvaan kuuluu vaativien vieroitushoitojen suunnittelu ja toteutus, sekä omahoitajatyöskentely. Hakijalta toivotaan hyviä vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Työtä tehdään moniammatillisena tiiminä. Osastolla työ on 3-vuorotyötä

Sairaanhoitaja / lähihoitaja Päihdelääketieteen poliklinikalle määräaikaiseen toimeen ajalle maaliskuu-syyskuu 2023. Työtehtäviin kuuluu mm. opioidikorvaushoidon suunnittelu ja toteutus, matalan kynnyksen terveysneuvontapalvelut, vieroitushoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu sekä yksilöllinen hoitosuhdetyöskentely. Työskentely poliklinikalla edellyttää itsenäistä ja vastuullista työotetta, kokemusta vastaanottotyöstä sekä valmiutta ottaa vastuuta asiakkaan kokonaisprosessista. Poliklinikalla työ on päivätyötä.

Sairaanhoitaja / lähihoitaja terveysneuvonta Visiittiin määräaikaiseen toimeen ajalle maaliskuu-elokuu 2023. Tehtävä sijoittuu matalan kynnyksen terveysneuvontatyöhön liikkuvissa terveysneuvontapalveluissa. Huumeita käyttävien terveysneuvontapalveluiden tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöön liittyviä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Työtä tehdään muuttuvissa toimintaympäristöissä. Toimen hyvä hoitaminen edellyttää ammatillisten taitojen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja sekä joustavaa työotetta. Ajokortti on välttämätön.

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkkaus sairaanhoitaja G25, lähihoitaja G20 - G21. Haastattelut aloitetaan jo hakuajan kuluessa, ja tehtäviä voidaan täyttää heti sopivan hakijan löytyessä.

Voit hakea tehtäviin vapaamuotoisella sähköpostihakemuksella, liitä mukaan CV. Kerro hakemuksessasi missä yksikössä haluaisit ensisijaisesti työskennellä.
Lisätietoja
Työ alkaa
sopimuksen mukaan
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
3-6 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Keskusairaalantie 20b, 40620 JYVÄSKYLÄ, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
20.01.2023
Haku päättyy
31.03.2023
Yhteyshenkilö
Lisätietoja voit kysyä: Selviämisasema / esimies Timo Utriainen timo.utriainen@sovatek.fi Päihdelääketieteen osasto / osastonhoitaja Aimo Hiltunen aimo.hiltunen@sovatek.fi Päihdelääketieteen poliklinikka / palveluvastaava Jaana Santala jaana.santala@sovatek.fi Terveysneuvonta Visiitti / vastaava sairaanhoitaja Eeva Hoivassilta eeva.hoivassilta@sovatek.fi

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?