(also clears any remember-me cookie)

Turvallisuuspäällikkö, Jyväskylän yliopisto, Yliopistopalvelut / toiminnan ohjaus, Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto hakee

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖÄ

Yliopistopalvelujen tehtävänä on tuottaa yliopiston toimintaa tukevia palveluja. Yliopistopalvelut toimii yliopiston hallituksen, rehtorin ja vararehtoreiden sekä yliopiston yksiköiden johdon yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.

Yliopiston turvallisuustoiminnan operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat turvallisuuspäällikkö ja tietoturvapäällikkö. Turvallisuuspäällikkö sijoittuu yliopistopalveluissa osaksi toiminnan ohjauksen vastuualuetta ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä muiden henkilö-, tieto- ja kiinteistöturvallisuuden sekä työsuojelun asiantuntijoiden kanssa. Työ on tärkeä osa yliopiston laaja-alaista riskienhallintaa ja työsuojelutoimintaa.

Tehtävänkuvaus

Turvallisuuspäällikön tehtävässä painottuvat ennaltaehkäisevä riskienhallinta, kiinteistö- ja henkilöturvallisuuden sekä niitä tukevien järjestelmien kehittäminen ja ylläpito sekä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden välinen yhteistyö. Työhön sisältyy myös poistumisharjoitusten, pelastus- ja varautumissuunnitelmien sekä turvallisuuskoulutusten organisointi ja järjestäminen.

Yliopiston henkilöturvallisuuden piiriin kuuluu erilaisia henkilöryhmiä, kuten henkilökunta, opiskelijat, normaalikoulun alaikäiset oppilaat sekä erilaiset yliopiston toimintaan osallistuvat henkilöt. Henkilöturvallisuuden huomioon ottaminen yliopiston ulkomaantoiminnoissa ja kansainvälisessä liikkuvuudessa on tärkeää.

Tehtävän edellytykset

Tehtävässä sovelletaan itsenäisesti lainsäädäntöä sekä erilaisia ohjeita ja määräyksiä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, riittävää työkokemusta ja osaamista turvallisuuden ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi odotamme turvallisuuspäälliköltä laajojen kokonaisuuksien yhtäaikaista hallintaa, hyviä sosiaalisten tilanteiden hallintataitoja, hyviä kirjallisia ja tietoteknisiä taitoja, paineensietokykyä, organisointi ja -yhteistyökykyä sekä englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Tehtävä täytetään 1.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.

Palkkaus

Turvallisuuspäällikön tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Henkilön suoriutumistason mukaan palkkataso on 4 400-4 800 euroa/kk.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hae meille sähköisellä hakulomakkeella ja liitä hakemukseen:

1) Motivaatiokirje
2) Ansioluettelo (cv)

Hae viimeistään 15.8.2022 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, 12.-22.7 klo 8.30-12.00 ja 8.8.-15.8. puh 0407373364

Tutustu meihin!

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

www.jyu.fi
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
25.06.2022
Haku päättyy
15.08.2022
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?