(also clears any remember-me cookie)

Tutkimusinsinööri (Staff Scientist), Jyväskylän yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Jyväskylä

Haemme Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle

TUTKIMUSINSINÖÖRIÄ (STAFF SCIENTIST)

alkaen 01.04.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen toistaiseksi.

Tehtävät ja edellytykset

Tutkimusinsinöörillä (Staff Scientist) on tärkeä rooli toimiessaan fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa (JYFL) ionilähde- ja plasmafysiikantutkimusryhmän seniorijäsenenä. Ryhmä tekee kansainvälisesti arvostettua ionilähdeplasmojen ominaisuuksiin liittyvää tutkimusta. Tämä työ on johtanut maailmanluokan ionilähteiden ja innovaatioiden kehittämiseen JYFL:ssä. Tutkimusinsinöörin tulee ottaa vastuuta ionisuihkujen tuottamisesta ja kehittämisestä kaikille kiihdytinlaboratorion tutkimusryhmille ja osallistua ryhmän eturintaman tutkimukseen. Kiihdytinlaboratoriossa on useita erityyppisiä ionilähteitä, joiden toiminnan ja korkean suorituskyvyn takaamiseksi tutkimusinsinööri on tiiviissä yhteistyössä fysiikan laitoksen muun teknisen henkilöstön kanssa. Tutkimusinsinööri osallistuu myös perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden ohjaukseen ja antaa rajoitetun määrän opetusta oman asiantuntemuksensa piiriin kuuluvilla aloilla.

Olet hakemamme henkilö, jos sinulla on soveltuva tohtorin tutkinto ja merkittävää kokemusta ionilähteiden, erityisesti ECR-ionilähteiden, käytöstä. Tehtävä vaatii syvällistä ymmärrystä ionilähdeplasmoissa tapahtuvista prosesseista ja plasmoihin liittyvästä fysiikasta. Kokemus ionilähteiden ja matalaenergisten ionisuihkujen mallintamisesta katsotaan eduksi, samoin kuin aikaisempi ohjaus- ja opetuskokemus. Edellytämme oma-aloitteellisuutta, organisointikykyä ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja monikulttuurisessa ympäristössä, sekä sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tutkimusinsinöörin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustasolle 9-10. Palkkasi on noin 3300-4200 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Työsuhteen alussa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä (pdf-muodossa ja jokaisen liitetiedoston nimessä on hakijan nimi):

- Ansioluettelo (CV) (toivotaan TENK:n ohjeen mukaista ansioluetteloa)
- Lyhyt hakemuskirje
- Tutkintotodistukset
- Muu hakijan pätevyyttä osoittava materiaali (esim. julkaisuluettelo, patentit, yms)
Hakemus tulee jättää viimeistään 31.1.2022 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja antavat

- fysiikan laitoksen johtaja, professori Timo Sajavaara, timo.sajavaara@jyu.fi, puh. +358 40 805 4114,
- kiihdytinlaboratorion johtaja, professori Paul Greenlees, paul.greenlees@jyu.fi, puh. +358 40 805 4069.


Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Jyväskylän yliopiston Fysiikan laitoksen tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Subatomaarisen fysiikan tutkimusalueita ovat ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ydinten fysiikka, ydinmallit, kaksoisbeetahajoaminen, ionilähdefysiikka, kiihdyttimillä tapahtuva soveltava tutkimus, ultrarelatiivisten raskasionitörmäysten fysiikka, neutriinofysiikka ja hiukkaskosmologia. Materiaalifysiikan tutkimusalueita ovat nanofysiikka ja kvanttiteknologia, epätasapainoilmiöt, suprajohtavuus, matalan lämpötilan fysiikka, laskennallinen materiaalifysiikka sekä epäjärjestäytyneiden aineiden fysiikka. Kokeellista tutkimusta tehdään laitoksen kiihdytinlaboratoriossa, monitieteisen nanotiedekeskuksen laboratoriossa, tomografialaboratoriossa, sekä ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa kuten CERN:ssä ja GSI:ssä.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
17.12.2021
Haku päättyy
31.01.2022
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?