(also clears any remember-me cookie)

Yliopistonlehtori, sukupuolentutkimus, Jyväskylän yliopisto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylä

Haemme Jyväskylän yliopistoon humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle

Yliopistonlehtoria, sukupuolentutkimus, 1.1.2023 - 31.7.2027 väliseksi ajaksi.

Tehtävät ja edellytykset

Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat yhteiskuntatieteellisen sukupuolentutkimuksen opetus, ohjaus ja tutkimus. Yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa, julkaisuin osoitettuja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Valittavan tulee harjoittaa korkeatasoista tutkimusta, joka vahvistaa laitoksen tutkimustoimintaa sen painoaloilla. Ansioita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon hakijan kansainvälinen verkostoituminen ja kyky hankkia ulkopuolista tutkimusrahoitusta.

Yliopistonlehtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tässä tehtävässä opetuskielenä on suomi ja englanti. Tehtävän hoidossa edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan aikaisempi opetuskokemus englannin kielellä.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen rakenteeseen ja sisältöön. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5-7. Palkkasi on noin 3.200-5.000 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä:

- Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;
- Opetusportfolio, ts. lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/kuinka/opetusportfolion-ohje.pdf);
- Tutkimusselvitys, ts. lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä toiminnasta ja siihen liittyvistä ansioista;
- Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään;
- Enintään 5 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.8.2022 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja antavat sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Martina Reuter anna.m.reuter@jyu.fi, +358408053259 ja laitoksen johtaja Marjo Kuronen marjo.l.a.kuronen@jyu.fi, +358408054231.Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
03.07.2022
Haku päättyy
15.08.2022
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?