(also clears any remember-me cookie)

Yliopistonopettaja, sosiologia, Jyväskylän yliopisto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylä

Haemme Jyväskylän yliopistoon humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle

yliopistonopettajaa, sosiologia, 1.1.2023-31.12.2025 väliseksi ajaksi.

Tehtävät ja edellytykset

Yliopistonopettajan tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen, sosiologian oppiaineeseen. Jyväskylässä sosiologian keskeisimmät tutkimusalat ovat ympäristösosiologia, kansalaisyhteiskunnan tutkimus, digitalisaation, kulutuksen ja elämäntavan tutkimus, talouden ja työn sosiologia sekä iän ja elämänkulun tutkimus.

Yliopistonopettajan tehtävässä painottuvat opetus- ohjaus- ja kurssien koordinointitehtävät kandidaatti- ja maisterivaiheen opinnoissa. Yliopistonopettajan tehtävät ovat pääasiassa opetuspainotteisia, mutta aktiivinen tutkimustoiminta katsotaan hakijalle eduksi.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Sosiologian yliopistonopettajan tehtävässä opetuskielenä on pääasiassa suomi. Tehtävän hoidossa edellytetään kuitenkin hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Mitä tarjoamme?

Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 2800-3800 euroa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.

Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit (PDF-muodossa ja jokaisen liitetiedoston nimessä on oltava hakijan nimi):

1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli

2. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista eli opetusportfolio

3. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään

4.Tieto aiemmin mahdollisesti annetusta opetusnäytteestä.


Hakemus tulee jättää viimeistään 6.10.2022 sähköisellä hakulomakkeella. Olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat professori Markku Lonkila, markku.lonkila@jyu.fi, +358407467642 ja professori, laitoksen johtaja Marjo Kuronen, marjo.kuronen@jyu.fi, +358408054231.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 000 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
19.08.2022
Haku päättyy
06.10.2022
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?