(also clears any remember-me cookie)

Yliopistonopettaja ja yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä

Haemme Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan

YLIOPISTONOPETTAJAA ja YLIOPISTONLEHTORIA, määrälliset menetelmät

1.10.2022 alkaen (yliopistonopettaja) ja 1.8.2023 (yliopistonlehtori) 5 vuoden määräajaksi

Tehtävät ja edellytykset

Yliopistonopettaja

Yliopistonopettajan tehtävään sisältyy määrällisten menetelmien opettamista (luento- ja ryhmäopetus) kasvatustieteiden ja psykologian perus- ja aine- ja syventävien opintojen tasolla sekä opintojaksojen vastuutehtäviä. Lisäksi tehtävään sisältyy osallistumista opiskelijoiden opinnäytteiden tilastollisten analyysien tukemiseen, osallistumista kansainvälisten opiskelijoiden määrällisten menetelmien osallistumista ja muita määrällisten menetelmien opetuksen ohjaus, tuki- ja kehittämistehtäviä. Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia, mutta osaamisprofiilista ja kokemuksesta riippuen kyseisessä tehtävässä voi painottua myös aineistonhallintatehtävät sisältäen tutkimushankkeiden valmistelu- ja toteutusvaiheiden tukea.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja vahvaa perehtyneisyyttä määrällisiin tutkimusmenetelmiin. Tehtävä edellyttää lisäksi aiempaa kokemusta määrällisten menetelmien opintojaksojen opettamisesta yliopistokoulutuksessa ihmistieteiden aloilla.

Tehtävän hoidon kannalta katsotaan eduksi tohtorintutkinto, määrällisiä menetelmiä hyödyntävä tutkimustausta sekä kokemus osallistumisesta tutkimushankkeissa analyysien tekoon ja suunnitteluun. Eduksi katsotaan tiedekunnan tieteenaloilla tyypillisesti käytettyjen määrällisten menetelmien ja asetelmien erityinen tuntemus. Eduksi katsotaan suoritetut pedagogiset opinnot.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtorin tehtävään sisältyy määrällisten menetelmien opintojaksojen opetusta ja vastuutehtäviä kasvatustieteiden ja psykologian perus- ja aineopintotasoilla ja erityisesti syventävien opintojen tasolla. Tehtävään sisältyy myös väitöstutkijoiden, tutkijoiden ja tutkimushankkeiden menetelmällisen tuen vastuutehtäviä ja määrällisten menetelmien opetuksen kehittämistehtäviä.

Yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa, julkaisuin osoitettuja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävässä edellytetään lisäksi vahvaa perehtyneisyyttä määrällisiin tutkimusmenetelmiin sekä aiempaa kokemusta määrällisten menetelmien opintojaksojen opettamisesta yliopistokoulutuksessa ihmistieteiden aloilla.

Yliopistonlehtorin tehtävät ovat opetuspainotteisia, mutta osaamisprofiilista ja kokemuksesta riippuen kyseisessä tehtävässä voi painottua myös menetelmällinen tutkimusryhmien tuki ja konsultaatio sekä aineistonhallintatehtävät sisältäen tutkimushankkeiden valmistelu- ja toteutusvaiheiden tukea. Eduksi katsotaan suoritetut pedagogiset opinnot.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa.. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Tässä tehtävässä opetuskielenä on pääasiassa suomi. Tehtävän hoidossa edellytetään kuitenkin hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englanniksi.

Mitä tarjoamme?
Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen rakenteeseen sekä sisältöön. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan

Yliopistonopettajana kokonaispalkkasi tehtävässä on noin 3200 - 3500 euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi. Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Yliopistonlehtorin tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5-7. Palkkasi on noin 3.500- 5.000 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.8.2022 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää englanninkielisinä seuraavat liitteet:

1) Vapaamuotoinen hakemuskirje

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

3) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista ml. mahdolliset opinnäytteiden ohjaukset (opetusportfolio)

4) Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista. Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.

YLIOPISTONLEHTORIN tehtävän hakijoilta pyydetään lisäksi

5) Enintään 5 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.

Lisätietoja antavat: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani Anna-Maija Poikkeus, anna-maija.poikkeus@jyu.fi tai hallintopäällikkö Paula Hassinen, paula.k.hassinen@jyu.fi
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Pl 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
01.07.2022
Haku päättyy
28.08.2022
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?