(also clears any remember-me cookie)

Lähihoitaja, Utsjoen kunta, Utsjoki

Lähihoitajan toimi.

Toimi täytetään vakinaisesti 1.3.2022. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on kotipalvelu, Karigasniemen toimialue.

Kotipalvelun lähihoitajan työtehtävät ovat pääsääntöisesti vanhusten perushoitoa sekä toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpitämistä. Työskentely tapahtuu ensisijaisesti Karigasniemen toimialueella. Työ on kaksivuorotyötä. Oma auto ja ajokortti ovat välttämättömät. Yksikössä on käytössä Lifecare potilastietojärjestelmä.

Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.

Palkkaus- ja työehdot määräytyvät Sote- sopimuksen mukaan, tehtävänmukainen palkka 2241,96€/kk. Utsjoen kunta maksaa saamenkielentaidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.
Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja antaa avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä, puh 040 843 6216.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 22.10.2021 klo 15.00 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä "lähihoitaja, kotipalvelu". Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Lisätietoja
Työ alkaa
1.3.2022
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
2-vuorotyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Seitatie 1, 99980 UTSJOKI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
23.09.2021
Haku päättyy
22.10.2021
Yhteyshenkilö
Avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä puh. 040 843 6216 , taina.jylha at utsjoki.fi
0408436216

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?