(also clears any remember-me cookie)

Sairaanhoitaja, Tervolan kunta, Tervola

Tervolan kunta julistaa uudelleen haettavaksi 31.12.2022 klo 14.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Haemme Tervolan terveyskeskuksen 23-paikkaiselle vuodeosastolle kolmivuorotyöhön sairaanhoitajaa. Työ on monipuolista, moniammatillista ja potilaiden toimintakykyä edistävää hoitotyötä. Toimimme poti-laslähtöisesti ja kuntouttavaa työotetta käyttäen. Osaston potilaat ovat pitkäaikaispotilaita, päihde- ja mie-lenterveyskuntoutujia, muistisairaita, intervallijaksolla käyviä, sekä sisätauti-kirurgisisia potilaita.

Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu, joka mahdollistaa omiin työvuoroihin vaikuttamista. Arvostamme hakijalta iloista ja reipasta mieltä, tiimityöskentelyn taitoa, kiinnostusta oman ammatillisuu-den jatkuvaan kehittämiseen, omatoimisuutta ja vastuullisuutta.

Työ olisi aluksi määräaikainen huhtikuun alkuun asti, johon mennessä selviää mahdollisuus vakinaiseen työsuhteeseen. Sairaanhoitajan toimi täytetään heti kun sopiva hakija löytyy. Laitathan siis hakemuksesi meille ajoissa.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto (Laki terveyden-huollon ammatti-henkilöistä 559/94). Työtehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n mukaista rokotussuojaa ja voimassa olevaa lääkehoidon koulutusta.

Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen mukaan. Valituksi tulleen on ennen toimen vastaanottamista esi-tettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Määräaikaisen toimen täytössä noudatetaan tar-vittaessa kuukauden koeaikaa. Tervolan kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mahdolliset postitse toimi-tettavat hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan osoitteeseen Tervolan kunta, sosiaali- ja terveysosasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kirjekuoreen merkintä SAIRAANHOITAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja
Työ alkaa
Sopimuksen mukaan
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
3-vuorotyö
Työn kesto
1-3 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Keskustie 78, 95300 TERVOLA, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
06.02.2022
Haku päättyy
31.12.2022
Yhteyshenkilö
vs. osastonhoitaja Maria Hurtig antaa mielellään lisätietoja tehtävästä numerosta 0401519707.
0401519707

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?