(also clears any remember-me cookie)

Sosiaalityön professori, Lapin Yliopisto, Rovaniemi

Lapin yliopisto on kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto, joka muodostaa Lapin korkeakoulukonsernin yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Lapin korkeakoulukonsernissa opiskelee 13 000 opiskelijaa ja työskentelee 1 100 työntekijää.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimuksen painoalat kiinnittyvät Lapin korkeakoulukonsernin strategiaan. Sosiaalityön oppiaineen tutkimustoimintaa kehystää Lapin yliopiston tutkimusprofiili arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimus ja sen osa-alueista erityisesti pohjoisen hyvinvoinnin, koulutuksen ja työn sekä kestävän kehityksen, oikeuden ja oikeudenmukaisuuden osa-alueet. Lisäksi yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimii kolme monitieteistä, temaattista tutkimusyhteisöä: Kestävät luontokulttuurit ja monilajinen tulevaisuus, Globaalit pohjoiset yhteiskunnat sekä Hyvinvointi, työ ja kansalaisuus.

Tehtävät

Sosiaalityön professorin tehtävään kuuluu tieteenalan tutkimus ja tutkimusperustainen opetus, kansainvälisen tutkimusyhteistyön kehittäminen, tutkimusrahoituksen hankinta, korkeatasoinen ja etenkin kansainvälisesti painottunut julkaisutoiminta sekä jatkotutkintokoulutus. Professori ohjaa laajasti eri koulutustasoilla sosiaalityön tieteellistä tutkimusta sekä edistää alansa tieteellistä kehittämistä. Lisäksi professori hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai erikseen osoitetut tehtävät tutkinto-ohjelmassa ja tiedekunnassa.

Kelpoisuusvaatimukset:

Sosiaalityön professorilta edellytetään:
- tohtorin tutkintoa
- sosiaalityön tutkimuksen laaja-alaisesta hallintaa
- laadukasta ja monipuolista sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen erityiskysymysten hallintaa osana yhteiskunnallista toimintaa ja kansainvälistä toimintaympäristöä
- vahvaa näyttöä menestyksekkäästä tieteidenvälisestä yhteistyöstä
- vahvaa näyttöä yliopisto-opetukseen liittyvistä ansioista (opetuskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, opetusansiot)
- näyttöä jatko-opiskelijoiden ohjauksesta ja jatkokoulutuksen tuottamisesta

Katso kelpoisuusvaatimuksista tarkemmin tehtäväntäyttösuunnitelmasta.

Tarjoamme sinulle:

- innostavan ja kannustavan työyhteisön
- mahdollisuuden rakentaa tehtävää omien vahvuuksien ja osaamisen suuntaisesti
- monipuolisen yhteistyön eri korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa
- modernit työvälineet
- hyvän tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä
- liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedut

Palkkaus:

Professorin tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosa. Aloituspalkka on noin 5700-7400€ per kuukausi (brutto).
Apulaisprofessorin tehtävä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 7, minkä lisäksi yliopisto maksaa apulaisprofessorille työehtosopimuksessa mainittua vaativuuslisää. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosa. Aloituspalkka on noin 5200-5400€ per kuukausi (brutto).
Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakuilmoitus ja tehtäväntäyttösuunnitelma:

https://www.ulapland.fi/news/Sosiaalityon-professoriapulaisprofessori,-Yhteiskuntatieteiden-tiedekunta,-182023-alkaen/z2sblcaf/b370b7d0-fe0f-4797-b6f0-b87697c39e87

Hakemukset:

Hakemus tulee laatia englanninkielellä. Kaikki asiakirjat toimitetaan suojatun sähköpostipalvelun kautta: https://securemail.ulapland.fi Suojatussa postipalvelussa vastaanottajaksi merkitään: rekrytointi@ulapland.fi. Mikäli hakemuksia ei toimiteta suojatulla sähköpostilla, hakemukset osoitetaan Lapin yliopiston rehtorille ja ne tulee toimittaa 31.01.2023 kello 13.00 mennessä osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, PL122, 96101 Rovaniemi.
Tiedustelut professori Sanna Hautala tai hakumenettelyn osalta hallintopäällikkö Jukka Sankala (etunimi.sukunimi@ulapland.fi).
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi, 96300 ROVANIEMI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
22.12.2022
Haku päättyy
31.01.2023
Yhteyshenkilö
Tiedustelut professori Sanna Hautala tai hakumenettelyn osalta hallintopäällikkö Jukka Sankala (etunimi.sukunimi@ulapland.fi).

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?