(also clears any remember-me cookie)

Kesätyö Oulun kaupunginsairaalassa, Oulun kaupunki, Oulu

Tule kesätöihin uudistuvaan Oulun kaupunginsairaalaan. Oulun kaupunginsairaala on perusterveydenhuollon sairaala, joka tarjoaa kuntalaisille akuuttisairaanhoitoa, kuntoutusta ja päihdelaitoshoitoa. Oulun kaupunginsairaalassa on 11 eri osastoa.

Tarjoamme kesätöitä HOITOALAN AMMATTILAISILLE JA OPISKELIJOILLE (lähihoitaja ja sairaanhoitaja) osastolla G3 ja päihdeklinikalla. Työ on kolmivuorotyötä, johon kuuluu myös viikonloppuja.

Osaston G3 erityisosaaminen painottuu päihdetaustaisten potilaiden hoitoon. Osastolla hoidetaan delirium- ja somaattista hoitoa tarvitsevat päihdepotilaat. Osasto on päivystysosasto, jolla hoidetaan myös muita potilasryhmiä.

Päihdeklinikka on päihdeyksikkö, jossa potilailla on mahdollisuus katkaisu- ja vieroitushoitoon. Hoidossa asiakkaan fyysisiä ja psyykkisiä vieroitusoireita helpotetaan ja hänelle suunnitellaan yhdessä jatkohoito. Päihdeklinikalla tehdään myös korvaushoidon aloitusjaksot.

Tervetuloa osaksi moniammatillista ja osaavaa työyhteisöä!

Sairaanhoitajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Sairaanhoitajan sijaisuuteen tulevalla sairaanhoitajaopiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Lähihoitajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 3§:n 1 mom.) mukainen nimikesuojatun tai laillistetun ammattihenkilön pätevyys. Voidakseen toimia lähihoitajan sijaisuudessa, lähihoitajaopiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 90 osp.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Lisäksi työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Kyseessä ovat tehtävät, joiden osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä. Tehtävissä käytetään koeaikaa.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden hakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran yllä pitämään Terhikki-rekisteriin. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassa olevasta opiskeluoikeudesta.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Haastatteluja ja rekrytointeja tehdään hakuajan aikana sitä mukaan, kun hakemuksia saapuu, joten jätä hakemuksesi jo tänään ja tule työhön Oulun kaupunginsairaalaan!

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä milloin ja mihin yksikköön haluat työhön, henkilö- ja yhteystiedot, aikaisempi työkokemus, tutkinto/tiedot opinnoista, opiskelun suuntautumisvaihtoehto sekä opintojen tämänhetkinen vaihe. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/225/2022. Hakemukset on toimitettava 31.5.2021 klo 15.00 mennessä.
Lisätietoja
Työ alkaa
Sopimuksen mukaan
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
1-3 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Kesätyö
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Mäntypellonpolku 16, 90460 OULUNSALO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
05.03.2022
Haku päättyy
31.05.2022
Yhteyshenkilö
Lisätietoja antaa osastojen palveluesimies Tuukka Ervasti, p. 050 555 6004 sekä kaikkien tehtävien osalta hoitotyön päällikkö Tuula Määttä, p. 040 486 4578. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.
0505556004, 0404864578

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?