(also clears any remember-me cookie)

Personal Assistant / Henkilökohtainen avustaja, 3 paikkaa, Tiri Heikki, Helsinki

Personal Assistant for disabled person works as an assistant, helping persons with disabilities in situations where she/he can't manage without outside assistance. Assisted person is an employer. Personal assistant's tasks are based on the needs of assisted person.

If you are punctual, conscientious, precise, calm, honest, brave - then keep reading. If you are wondering for a while about your physical fitness level and you find that it's good, then I believe you would be a good candidate for my personal assistant.

I am looking for a personal assistant to work as a substitute meanwhile my assistants are having sick leave, vacation, etc. The employment is part-time and shifts will be agreed upon separately according to need. The work can also be very suitable for a student.

I am 56 years old man. My assistants assist me in daily activities, matters of which I do not manage without outside help (dressing, washing, toileting, cooking, cleaning, laundry, etc.) at home. My home is located right in the center of Helsinki at Kamppi. Assistant works often a familiar environment at my home, but the assistant working hours may bring to concerts, sports arenas, market square - just anywhere.

I use an electrically powered wheelchair. The other assistive devices will be familiar with the assistant work.

Work will be performed in the morning and evening shifts, which sometimes may be stretched long into the night. Work begins with paid orientation shifts so that the content of routine assignments is well-reviewed and practiced. The orientation is carried out together with my more experienced assistant. Work hours vary by week 0-40 hours. Work hours varies because the work shifts are permanent assistant's substitutions.

You speak fluent English or fluent Finnish language. The work is done in accordance with the instructions which are given. You don't need to have assistant experience or training, but it does not make any harm.

Conditions of employment of personal assistants will be a collective agreement because I belong to the employers of the personal assistants' union.

Salary is hourly-based and it is EUR 12.32 per hour. Evening extra is 15%, Saturday extra is 20%, Night extra is 30 % and Sunday extra is 100%.

Enter personal information about yourself, education, work experience, hobbies, and tell me why you would like to be my next personal assistant.

Please do not send incomplete applications. It does not help you or me.

Send your application to heikin.rekry@gmail.com

Get in touch right away - work can be started soon!

PS. I also hope that you understand what is the difference between a nurse and an assistant - I'm looking for an assistant!Henkilökohtainen avustaja toimii vammaisen henkilön avustajana, auttaen vammaista henkilöä tilanteissa, joissa hän ei selviä ilman ulkopuolista avustajaa. Henkilökohtainen avustaja toimii avustettavan tarpeiden mukaan. Avustettava henkilö toimii työnantajana.

Jos olet täsmällinen, tunnollinen, tarkka, rauhallinen, rehellinen, rohkea - niin jatka lukemista. Jos vielä hetken mietit omaa fyysistä kuntoasi ja toteat sen olevan hyvä, niin minä uskon, että sinussa olisi ainesta minun henkilökohtaiseksi avustajaksi.

Haen henkilökohtaista avustajaa toimimaan sairasloma, vuosiloma- sekä virkavapaasijaisena. Työsuhde on osa-aikainen ja työvuorot sovitaan erikseen tarpeen mukaan. Työ voi sopia erittäin hyvin myös opiskelijalle.

Olen 56 vuotias mies. Avustajani avustavat minua päivittäisissä toiminnoissani asioissa, joista en selviä ilman ulkopuolista apua (pukeminen, peseytyminen, wc, ruoanlaitto, siivous, vaatehuolto jne.) kotona. Kotini sijaitsee aivan Helsingin keskustassa, Kampissa. Avustajan työssä toimitaan usein tutussa ympäristössä kotonani, mutta avustajan työpäivät voivat viedä konsertteihin, urheilukilpailuihin, torille - ihan minne tahansa.

Liikkuessani käytän sähkökäyttöistä pyörätuolia. Myös muut apuvälineet tulevat tutuksi avustajan työssä.

Työtä tullaan tekemään aamu- ja iltavuoroissa, jotka joskus venyvät pitkälle yöhön. Työt aloitetaan palkallisella perehdytys vuoroilla, jotta rutiinitehtävien sisältö tulisi hyvin läpikäydyksi ja harjoitelluksi. Perehdytys toteutetaan yhdessä kokeneemman avustajani kanssa.

Sairasloma, vuosiloma- ja virkavapaa sijaisuuksissa viikkotyöaika on 0-40 tuntia.

Puhut sujuvaa suomen kieltä tai sujuvaa englannin kieltä. Työ tehdään antamieni ohjeiden mukaisesti. Sinulla ei tarvitse olla hoitoalan kokemusta tai koulutusta, mutta ei niistä haittaakaan ole.

Työehdot tulevat Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksesta, koska kuulun Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liittoon.

Palkkaus on tuntiperusteinen ja se on 12,32 euroa tunnissa. Iltalisä on 15 %, lauantailisä on 20 %, yölisä 30 % ja sunnuntailisä 100 %.

Kirjoita itsestäsi henkilötiedot, koulutus, työkokemus, harrastukset sekä kerro minulle miksi juuri sinä haluaisit olla minun seuraava henkilökohtainen avustajani.

Älä lähetä vajaata hakemusta. Se ei auta sinua eikä minua.

Hakemukset osoitteeseen heikin.rekry@gmail.com

Ota yhteyttä heti - työt voidaan aloittaa pian!

PS. Toivon myös sitä, että ymmärrät, mikä on hoitajan ja avustajan ero - minä etsin avustajaa!
Lisätietoja
Työ alkaa
tai sopimuksen mukaan
Palkattavien lukumäärä
3
Työaika
2-vuorotyö
Työn kesto
1-3 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
89600 SUOMUSSALMI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
21.08.2021
Haku päättyy
15.09.2021
Yhteyshenkilö
heikin.rekry@gmail.com

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?