(also clears any remember-me cookie)

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, EURAN KUNTA, Eura

Euran kunta on saanut Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023-hankerahaa. Hankerahan avulla palkataan varhaiskasvatuspalveluiden piiriin kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka työskentelee lapsiryhmissä sekä vastaa hankkeen tavoitteiden mukaisesta kehittämistyöstä.

Haemme nykyisten varhaiskasvatuksen ammattilaistemme joukkoon yhteistyökykyistä ja kehittämishaluista, tiimityöhön sitoutunutta uutta ammattilaista. Arvostamme positiivista ja joustavaa asennetta. Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä kunnassa jo olevien neljän varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien 1-4 -vuotiaiden lasten tuen toteuttamista monialaisessa yhteistyössä. Pääpaino on jo varhaiskasvatuksessa olevien ja varhaiskasvatukseen neuvolan tai puheterapeutin suosituksella tulevien lasten kielellisen kehityksen tukemisessa yhteistyössä huoltajien kanssa.

Laadukas varhaiskasvatus ja mahdollinen yleinen/tehostettu/erityinen tuki itsessään toimivat hyvinä tukimuotoina lapsille, mutta tarkoituksena on edelleen tiivistää monialaista yhteistyötä (mm. neuvola, puheterapeutti) ja ottaa myös huoltajat aktiivisemmin mukaan lapsen kielen kehityksen tukemiseen. Tiiviimmällä yhteistyöllä lasten kielelliseen tukeen saadaan enemmän vaikuttavuutta.
Kielellisen kehityksen haasteisiin vaikutetaan pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla, joita henkilöstö yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa suunnittelee lapsen tarvitseman tuen mukaisesti. Näihin kuuluvat mm. suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt ja oppimisympäristöjen muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia lapsia. Kuvien ja tukiviittomien käyttöä tehostetaan.

Hankkeeseen valittu varhaiskasvatuksen erityisopettaja suunnittelee koulutusta henkilöstölle liittyen mm. kuvien käyttöön arjessa sekä tukiviittomakoulutusta.

Lupaamme sinulle palvelurakenneuudistuksen myötä uusiutuvia tiloja, motivoituneet työkaverit sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja päivitetyn esiopetussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta ja esiopetusta, jossa toimintakulttuurin kehittäminen on keskeistä.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kivijalkana arvostamme kasvattajan ja lapsen välistä hyvää ja lämmintä vuorovaikutusta, työyhteisön yhteisesti sovittua arvopohjaa sekä pedagogista työotetta.

Palkkaus 3050 €/kk. Lisäksi korvataan matkakulut KVTES:n mukaisesti. Työsuhteen kesto: 1.10.2022-31.12.2023

Pätevyysvaatimuksena on Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on
1. kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, tai
2. kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus)

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valittujen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Lisätietoja
Työ alkaa
1.10.2022
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Nuutinkuja 3, 27510 EURA, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
30.06.2022
Haku päättyy
12.08.2022
Yhteyshenkilö
1.8.2022 alkaen varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Arja Lehtonen puh. 044 422 4463
0444224463

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?