(also clears any remember-me cookie)

Järjestelmäasiantuntija, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Rovaniemi

TYÖPAIKAN ESITTELY
Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.
Työpaikan tiedot: Rovaniemen toimipiste

TEHTÄVÄN KUVAUS
Etsimme järjestelmäasiantuntijaa
Valtorin TUVE-liiketoiminnan Tietojärjestelmäpalveluiden tehtäviin kuuluvat tietokanta, sovellus- sekä integraatio- ja sanomanvälityspalvelun vastuulla olevien järjestelmien kehittämis-, projekti- ja ylläpitotehtävät. Vastaat osaltasi TUVE Palvelutuotannon tuottamista palveluista ja toimit TUVE Tietojärjestelmäpalvelun asiantuntijana sekä sidosryhmien tukena.

Päätehtävänäsi ovat TURVAVÄYLÄ integraatio- ja sanomanvälityspalvelun tehtävät: tietojärjestelmäintegraatioihin asennuksiin ja hallintaan liittyvät asiantuntija-, ylläpito- ja kehitystehtävät sekä konsultaatiot asiakkaille. Jatkuvan palvelun varmistamiseksi tehtävään liittyy varallaolo.VAATIMUKSET
Hakijalta odotamme aikaisempaa työkokemusta vastaavista tehtävistä, hyviä tiimityöskentelytaitoja, sitoutuneisuutta tulokselliseen ja tunnolliseen työskentelyyn, hyvää paineensieto - ja organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, kykyä järjestelmälliseen dokumentointiin ja käytännössä osoitettua ongelmanratkaisutaitoa sekä määrätietoista otetta työtehtävien hoitamisessa. Hakijalla tulee olla myös osaamista ja kykyä vahvaan toimittajien sekä TUVE-liiketoiminta-alueen sisäisen työn ohjaamiseen.
Tehtävissä tarvitaan oman osaamisalueen erinomaista hallintaa, laajojen teknisten kokonaisuuksien hahmottamiskykyä sekä vahvaa kokemusta järjestelmien välisien integraatioiden kehittämisestä, ylläpidosta ja ongelman selvittämisestä.

Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttaa: soveltuva IT-alan koulutus, hyvät perustiedot Unix/Linux-käyttöjärjestelmistä sekä SOAP/REST-rajapinnoista, hyvä perustuntemus jostain yleisesti käytössä olevasta sovelluspalvelimesta, osaamista ohjelmoinnista serveriympäristöissä, esimerkiksi JAVA-kielellä ja kykyä toimia asiakasrajapinnassa.Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Valtorin palkkausjärjestelmän vaativuustason 9 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 3403,61 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Ateriaetu
Liikunta- ja kulttuurietu
Laajat työterveyden palvelut
Ergonomiset työvälineet ja erityistyölasit
Työkokemuksen perusteella jopa 38 arkipäivää lomaa / vuosi
Opiskelun palkallinen tuki 15 päivää / vuosi


Aloitus sopimuksen mukaan
Vakinainen.
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Tehtävän sijoituspaikka on Rovaniemi.

Hakeminen: ICT-palvelukeskuksena toivomme kaikki hakemukset ensisijaisesti rekrytointijärjestelmän kautta.
ID: 28-643-2021
Lisätietoja
Työ alkaa
sopimuksen mukaan
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
00530 HELSINKI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
16.09.2021
Haku päättyy
29.10.2021
Yhteyshenkilö
Sirkka-Liisa Korhonen, Ryhmäpäällikkö, 029 548 7476
0295487476

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?