(also clears any remember-me cookie)

Sivutoiminen tuntiopettaja (urdu), Helsingin kaupunki, Helsinki

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme urdun kielen sivutoimista tuntiopettajaa oman äidinkielen opetukseen Itäkeskuksen peruskouluun. Tehtävässä voi olla opetusta useilla eri kouluilla ja opetusryhmissä on oppilaita eri luokka-asteilta. Opetustunteja on alustavasti 2 tuntia viikossa. Tuntimäärä vahvistuu vuosisuunnittelun edetessä.


Kelpoisuusehto:
Oppilaan oman äidinkielen opettajalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja, riittävää opetettavan aineen aineenhallintaa sekä kyseisen kielialueen kulttuurin tuntemusta. Opetus tapahtuu suomenkielisessä koulussa, jonka vuoksi edellytämme riittävää suomen kielen taitoa, joka todetaan rekrytointitilanteessa.

Kelpoisuus voidaan osoittaa suomalaisten yliopistojen tutkintotodistuksilla. Tutkinnon taso, opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen aineenhallinta voidaan osoittaa opetushallituksen päätöksellä (tutkintojen tunnustaminen) silloin, kun kyse on ulkomailla suoritetuista tutkinnoista. Opetettavan aineen aineenhallinta voidaan osoittaa myös muulla soveltuvalla tavalla, jos sitä ei ole mahdollista osoittaa edellä mainituilla tavoilla.

Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen työotteen tuntemuksen.
Lisätietoja
Työ alkaa
12.8.2021-4.6.2022
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Osa-aikatyö
Työn kesto
6-12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Helsinginkatu 24, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
17.04.2021
Haku päättyy
16.04.2022
Yhteyshenkilö
Rehtori Jutta-Riina Karhunen 09 310 80963 jutta-riina.karhunen@hel.fi
0931080963

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?