(also clears any remember-me cookie)

3-6 erikoistutkijan tehtävää, INVEST, Turun yliopisto., Turku

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA

3-6 määräaikaista erikoistutkijantehtävää (tutkijanuraportaan taso 2) INVEST-lippulaivatutkimuskeskuksessa ajaksi 1.1.2022-31.12.2025

Lippulaivahankkeen "INVEST - Inequalities, Interventions and New Welfare State" tavoitteena on tarjota Suomelle ja muille yhteiskunnille nykyistä tasa-arvoisempi sekä taloudellisesti, väestöllisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli. Jo tehdyt tutkimukset osoittavat, että nykyinen suomalainen hyvinvointivaltio pystyy tehokkaasti vähentämään yksilöiden elämänkaaren alkuvaiheen aikana kokemia perheeseen liittyviä rakenteellisia ongelmia, kuten vanhempien alhainen koulutus, työttömyys tai köyhyys. Tästä huolimatta lapset ja nuoret ovat edelleen erityisen haavoittuvassa asemassa ei-toivottujen, odottamattomien elämäntapahtumien ja perheeseen kasautuneiden ongelmien vuoksi, joiden negatiivista vaikutusta muu kasvuympäristö voi vahvistaa. Lippulaivahanke toteutetaan Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä. Monitieteinen hanke yhdistää sosiologiaa, sosiaalipolitiikkaa, väestötiedettä, psykologiaa ja psykiatriaa sekä näiden lähitieteitä.

Tutkijoita valitaan tekemään sosiologian alan tutkimusta, joka linkittyy yhteen tai useampaan seuraavista lippulaivan tutkimusteemoista:

- Sosioekonomiset erot ja hyvinvointi
- Ylisukupolviset ja perheiden sisäiset prosessit
- Sosiaaliset suhteet ja sosiaaliset verkostot
- Väestö ja elinkaari
- Osaaminen ja oppiminen
- Terveys ja biologiset prosessit


Rekrytoitavien erikoistutkijoiden odotetaan toteuttavan aiheisiin liittyvää omaa tutkimusprojektiaan (noin puolet työajasta), osallistuvan lippulaivan tai sen affiliaatioprojektien tutkimussuunnitelmien mukaiseen tutkimukseen (ks. https://invest.utu.fi/projects/) sekä hakevan tutkimukselleen ulkoista rahoitusta. Tehtävään liittyy vähäinen määrä opetusta lippulaivan tohtori- tai maisteriohjelmissa (DPInvest ja MPInvest, maksimissaan 5 % työajasta). Tehtäviin liittyy mahdollisuus ulkomaanjaksoihin yhteistyöyliopistojen vierailijana.

Edellytykset

Tehtävään otettavilta edellytetään

- tohtorintutkintoa sosiologiassa tai lähialueella; tehtävää on myös mahdollista hakea, mikäli hakija odottaa tohtorintutkintonsa valmistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana,
- vahvaa määrällistä menetelmäosaamista ja kokemusta rekisteri-, survey-, paneeli- tai vertailevien aineistojen käytöstä sekä
- kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä julkaisuja projektin aihealueesta.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä (38§).

Tehtäviin valittavien odotetaan aloittavan projektissa aikaisintaan tammikuussa 2021, viimeistään huhtikuussa 2022. Tehtävien kesto on neljä vuotta ja niihin liittyy mahdollisuus jatkoon.

Tehtävissä on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen erikoistutkijan aloituspalkka on keskimäärin noin 2850-3000 euroa kuukaudessa ja tohtorintutkinnon suorittaneen noin 3300-4000 euroa. Palkka määritellään työsuhteen alussa henkilön pätevyyden ja tutkimuskokemuksen perusteella. Työsuhteen aikana palkkaa tarkistetaan henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Hakeminen

Hakemukseen on liitettävä

- tutkimussuunnitelma, jossa tutkija kuvaa neljän vuoden aikana toteutettavaa omaa tutkimusprojektiansa (maksimissaan 5 sivua),
- akateeminen portfolio,
- CV,
- julkaisuluettelo,
- kopio väitöskirjasta (väittelemässä olevilta kopio käsikirjoituksesta ja ohjaajan lausunto arvioidusta väitöspäivämäärästä) sekä
- kaksi lippulaivan tutkimusteemoihin liittyvää kirjoitusnäytettä (artikkeleita tai käsikirjoituksia)
Ohjeet asiakirjoja varten ovat tiedekunnan sivuilla.

Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän .zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Lisätietoja kuhunkin aiheeseen liittyvistä tehtävistä antaa professori Jani Erola, 029 450 2157, jani.erola@utu.fi. Tiedusteluihin eRekry-järjestelmästä ja hakuprosessista vastaa henkilöstöasiantuntija Marja Andersson, 029 450 4756, marja.andersson@utu.fi.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 18.10.2021 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa ("Täytä hakemus"). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: http://www.utu.fi/tyopaikat.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
20014 TURUN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
12.09.2021
Haku päättyy
18.10.2021
Yhteyshenkilö
Puh. 02 333 51

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?