(also clears any remember-me cookie)

Erikoistutkija, INVEST-HUB, Turun yliopisto., Turku

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELISESSÄ TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA

Sosiologian alan erikoistutkijan tehtävä ajalle 1.4.2022 - 31.8.2025

Erikoistutkija työskentelee osana monitieteisestä INVEST-HUB tutkimusryhmää, joka on osa Turun yliopiston INVEST- lippulaivaohjelmaa. Tutkimusryhmä tekee korkeatasoista kokeellisiin tutkimusmenetelmiin perustuvaa tutkimusta käyttäytymistieteellisillä ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Tutkimusryhmään kuuluu psykologian, sosiologian, taloustieteen ja valtiotieteen tutkijoita.

Sosiologian alan erikoistutkija työskentelee tiiviissä yhteistyössä professori Jani Erolan, professori Mikko Niemelän ja dosentti Marika Jalovaaran johtamien INVEST/sosiologia-tutkimusryhmien kanssa. Ryhmissä tutkitaan sosioekonomista ja koulutuksellista eriarvoisuutta elinkaaren aikana ja sukupolvien välillä sekä näihin ilmiöihin liittyviä väestöllisiä syitä ja seurauksia. Tutkimusryhmissä ollaan kiinnostuneita koulutukseen, uravalintoihin, perheenmuodostukseen sekä syntyvyyteen liittyvästä kokeellisesta tutkimuksesta. Tutkimusryhmät hyödyntävät korkeatasoisia rekisteriaineistoja ja tekevät myös vertailevaa tutkimusta. Lisäksi ryhmät tekevät yhteistyötä professor of practice Olli Kankaan kanssa, joka johtaa Suomen perustulokokeilua.

Tutkimusryhmän työtä tukee IT-asiantuntija, jonka tehtävänä on auttaa ryhmän tutkijoita kokeellisen tutkimuksen tietoteknisissä järjestelmissä, aineistonhallinnassa ja laajojen rekisteriaineistojen hallinnoinnissa. Lisäksi tutkimusryhmä saa osaavaa tukea kenttäkokeiden järjestämiseen

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä (pykälä 38). Erikoistutkijan tehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään

- Tohtorintutkintoa sosiologiassa tai lähitieteissä. Tehtävää on myös mahdollista hakea, mikäli henkilö odottaa tohtorintutkintonsa valmistuvan seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana.
- Kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja vahvaa käyttäytymistieteen empiiristen menetelmien osaamista.
- Aikaisempaa kokemusta kokeellisista tai kausaalisista tutkimusasetelmista.
Lisäksi hakijalta edellytetään vahvaa tutkimuksellista orientaatiota sekä sujuvaa englannin kielen taitoa.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilökunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen erikoistutkijan aloituspalkka keskimäärin noin 2850-3000 euroa/kuukausi ja tohtorintutkinnon suorittaneen keskimäärin noin 3300-4000 euroa/kuukausi. Palkka määritellään työsuhteen alussa henkilön pätevyyden ja tutkimuskokemuksen perusteella. Työsuhteen aikana palkkaa tarkistetaan henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittavan odotetaan aloittavan työnsä aikaisintaan huhtikuussa tai viimeistään elokuussa 2022. Tehtävän kesto on kolme vuotta.

Hakeminen

Hakijoiden on liitettävä hakemukseensa:

- motivaatiokirje, jossa kuvataan hakijan omia tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita ja miten ne liittyvät tutkimusryhmän toimintaan,
- CV,
- julkaisuluettelo,
- vähintään yksi kirjoitusnäyte (julkaistu artikkeli tai artikkelikäsikirjoitus), jonka hakija kokee parhaiten edustavan omaa osaamistaan ja kontribuutiotaan alan tieteelliseen kirjallisuuteen.
Ohjeet asiakirjoja varten ovat yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivuilla.

Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän .zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Lisätietoja tehtävistä antaa professor of practice Lauri Sääksvuori, lauri.saaksvuori(at)utu.fi tai professori Jani Erola, jani.erola (at)utu.fi, 029 4502 157. Tiedusteluihin eRekry-järjestelmästä ja hakuprosessista vastaa henkilöstöasiantuntija Marja Andersson, marja.andersson(at)utu.fi, 029 4504 756.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.1.2022 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa ("Täytä hakemus"). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: http://www.utu.fi/tyopaikat.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku, 20520 TURKU, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
12.12.2021
Haku päättyy
31.01.2022
Yhteyshenkilö
Puh. 02 333 51

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?