(also clears any remember-me cookie)

Erikoistutkija tai projektitutkija, Turun yliopisto., Turku

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.Turun yliopiston kliinisessä laitoksessa, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on haettavana

Erikoistutkijan tai projektitutkijan 1-2 määräaikaista tehtävää ajalle 1.10.2022-31.10.2026. Tehtävät alkavat 1.10.2022 tai sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.1.2023 mennessä.

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tutkitaan mielenterveyden varhaisia riski- ja suojaavia tekijöitä, lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyskäyttäytymistä sekä näissä tapahtuneita muutoksia, mielenterveyttä aikuisiän hyvinvointia ennustavana tekijänä, mielenterveystaitoja ja mahdollisuuksia mielenterveysongelmien varhaiseen hoitoon. Kehitämme riskiryhmille kohdennettuja matalan kynnyksen digiavusteisia hoito-ohjelmia, ja tutkimme niiden vaikuttavuutta sekä käyttöönottoa. Kehitämme ja tutkimme myös mielenterveyttä ylläpitävien ja vahvistavien taitojen digitaalista opetusta eri väestöryhmille. Tuotamme tutkimustietoa ja työkaluja lasten, nuorten ja perheiden terveyspalveluiden kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on, että hyvinvointiin ja mielenterveyteen kohdistuvia riskejä voidaan tunnistaa, ehkäistä ja hoitaa varhaisessa vaiheessa yhä paremmin.

Nyt haettavana olevat tehtävät liittyvät DIGIPARENT-hankkeeseen, jossa tutkitaan käytöshäiriön ennaltaehkäisyä ja hoitoa digiavusteisen vanhempainohjauksen avulla. Osatutkimuksissa selvitetään vanhempainohjauksen pitkän aikavälin tuloksia, hoidon onnistumiseen liittyviä geneettisiä ja epigeneettisiä tekijöitä, personointia tekoälyn ja algoritmien avulla sekä toimivuutta osana terveyspalvelujärjestelmää. Tutkimusta rahoittaa Euroopan tutkimusneuvosto ERC. Tutkijan tehtävä liittyy erityisesti hankkeen WP1-osioon, jossa tutkitaan vanhempainohjausohjelmien käytettävyyttä, pitkän aikavälin vaikuttavuutta ja vaikuttavuutta selittäviä tekijöitä.

Tehtäviin haetaan ensisijaisesti väitellyttä tutkijaa (erikoistutkija tai erikoistutkija Sr.), mutta myös väitöskirjan loppuvaiheessa oleva tutkija voi tulla kyseeseen (projektitutkija). Edellytämme hakijalta soveltuvaa tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Eduksi katsotaan tutkimusnäytöt esimerkiksi epidemiologiasta, väestötutkimuksesta, syntymäkohorteista ja rekisteritutkimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja englanniksi sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Tehtävästä maksettava palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti. Väitöskirjan loppuvaiheessa olevan projektitutkijan palkka on opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolla 2-4, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2108,40-2628,85 e/kk. Väitelleen erikoistutkijan palkka on vaativuustasoilla 4-6, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2628,85-3549,72 e/kk. Varttuneemman erikoistutkija Sr:n palkka on vaativuustasolla 5-7, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3044,00-4092,29 e/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hae tehtävää 31.8.2022 klo 23.59 mennessä yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat. Linkki hakulomakkeeseen on hakuilmoituksen alussa ("Täytä hakemus"). Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, CV, julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Andre Sourander (andre.sourander@utu.fi, puh. 050 365 3447).

Hakua koskeviin teknisiin kysymyksiin vastaa 4.8.2022 lähtien henkilöstöasiantuntija Henna Huovinen (puh. 050 382 1869, henna.huovinen@utu.fi)
Lisätietoja
Työ alkaa
Sopimuksen mukaan viimeistään 1.1.2023
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
20500 TURKU, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
06.07.2022
Haku päättyy
31.08.2022
Yhteyshenkilö
Puh. 02 333 51

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?