(also clears any remember-me cookie)

Järjestelmäarkkitehdin määräaikainen tehtävä, Turun yliopisto., Turku

Kiinnostaisiko työ maailmanluokan tutkimusyliopistossa, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen työskentely-ympäristön suomalaisen ja kansainvälisen tiede- ja koulutusmaailman keskellä?

Haluaisitko työskennellä asiantuntevien työkavereiden ympäröimänä organisaatiossa, jossa saat keskittyä tekemään IT-työtä ilman myyntiin ja laskutukseen liittyviä tehtäviä, Suomen kauneimmassa kaupungissa Turussa?

Turun yliopiston INVEST-lippulaivahankkeelle etsitään nyt järjestelmäarkkitehtia kehittämään ja ylläpitämään IT-ratkaisuja hankkeessa tehtävän tutkimustyön tarpeisiin.

Yliopistolla pääset tekemään merkityksellistä työtä, tuottaen yliopistoyhteisölle palveluita, jotka mahdollistavat korkeatasoisen tutkimus- ja opetustoiminnan sekä joustavat opiskeluympäristöt opiskelijoille. Yliopisto työnantajana tarjoaa joustavat mahdollisuudet työntekoon niin laajojen etätyömahdollisuuksien kuin työaikajoustojenkin muodossa.

Tehtävästä

INVEST-hankkeelle dedikoituna järjestelmäarkkitehtina työskentelet yhdessä INVESThub-tutkimusyksikköön kuuluvien tutkijoiden kanssa, vastaten yksikön tutkimustoiminnan mahdollistavan tutkimusinfrastruktuurin tietoteknisestä suunnittelusta, kehitystyöstä ja tuesta. Hallinnollisesti tehtävä sijoittuu Turun yliopiston Digipalveluihin, jossa tukenasi on Tutkimuksen IT:n yli kymmenen asiantuntijan tiimi sekä Digipalvelut laajemminkin.

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin (sosiologia, valtio-oppi, taloustiede, psykologia) keskittyvässä hankkeessa on käytössä niin sisäisesti toteutettuja ja ylläpidettyjä ratkaisuja, mm. päätöksentekokokeissa käytettävä tutkimusjärjestelmä sekä yliopiston oman tallennusalustan päälle rakennetut tutkimusryhmäkohtaiset verkkolevyalueet tutkimusaineistojen hallintaan, kuin myös ulkopuolisten toimittajien kehittämiä, mm. koulukiusaamisen ja lastenpsykiatrian tutkimukseen räätälöityjä järjestelmiä.

Tehtävään valittavalta toivotaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa esimerkiksi tietojenkäsittelyyn tai tietotekniikkaan liittyvältä alalta tai muutoin hankittua vahvaa web- ja tietokantakehittämisen osaamista, esimerkiksi seuraavien teknologioiden hallintaa: tietokannat (erityisesti SQL), ohjelmointikielet (esim. Python, Django, PHP), versionhallinta (Git), konttiteknologiat (Docker). Lisäksi eduksi katsotaan PHP- (WordPress) ja Java-osaaminen sekä asiantuntemus ja kokemus tietoturvasta ja palvelinylläpidosta (Apache, Nginx).

Tehtävässä menestymisessä edesauttavat myös hyvät vuorovaikutustaidot ja erityisesti kyky toimia tutkijoiden tukena akateemisessa ympäristössä, auttaen tutkijoita kääntämään tutkimusasetelmista kumpuavia tarpeita teknisiksi määrittelyiksi ja vastavuoroisesti tuoden teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita tutkijoiden kanssa käytävään keskusteluun. Eduksi katsotaan myös oma-aloitteisuus, kyky ja halu uuden oppimiseen ja kiinnostus yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellistä empiiristä tutkimusta kohtaan.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän vaativuustason 10 mukaisesti, jolloin henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa mukaan lukien palkka asettuu työsuhteen alussa välille 3 722,54 - 4 179,08e/kk.

Tehtävä on määräaikainen ja päättyy 31.8.2026 ja tehtävän aloitus on sovittavissa joustavasti esim. syyskuun alkupuolelle. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

INVEST-lippulaivahankkeesta

INVEST (Inequalities, Interventions, and New Welfare State) -lippulaiva on yksi Suomen Akatemian rahoittamista laajoista tutkimusekosysteemeistä. Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ensimmäisten kahden vuoden aikana INVEST on kasvanut noin 200 tutkijan kansainväliseksi yhteisöksi ja sille on perustettu omat tohtori- ja maisteriohjelmat. INVESTin parissa työskentely on erinomainen näköalapaikka sille, miten Suomessa rakennetaan uudenlaista, korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimuskokonaisuutta.

Tutkimuksen IT:stä

Tutkimuksen IT:n tiimi on yli kymmenen asiantuntijan, kehittäjän ja arkkitehdin monialainen tiimi, jossa itsenäisen ja yhdessä tekemisen sujuva yhdistely tekee työskentelystä sopivan joustavaa ja yhteisöllistä. Ydintehtävämme on tutkijoille, tutkimushankkeille sekä tutkimushallinnolle keskeisten IT-palveluiden kehitys ja tuotanto, tehtävien vaihdellessa ohjelmistokehityksestä data-arkkitehtuurien suunnitteluun ja laboratorioiden tukipalveluista tutkimustietojärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen.

Teemme tiivistä yhteistyötä erilaisten asiakkaiden ja muiden tukipalveluyksiköiden kanssa ketterän kehityksen periaatteita noudattaen ja projektit vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaan yksinkertaisten tutkimussovellusten ja tietokantojen toteuttamisesta aina laajoihin koko yliopistoa ja yhteiskuntaakin hyödyttäviin ratkaisuihin. Vuosien varrella tiimimme on ollut toteuttamassa mm.

visualisointeja Seilin tutkimusaseman poijun datasta

lainvalmisteluun liittyviä julkisia pdf-asiakirjoja käsittelevää tutkimussovellusta sekä

työkaluja tutkimusravintolan älylinjastosta kerättävän datan hallintaan ja analysointiin,

unohtamatta tietenkään tutkijoiden ja tutkimuksen näkyvyydelle keskeistä tutkimustietojärjestelmää sekä tohtorikoulutuksen toiminnanohjausjärjestelmää.

Kiinnostuitko? Jätä hakemuksesi viimeistään maanantaina 15.8.2022 (klo 23:59)!

Linkki hakulomakkeeseen löytyy tämän linkin takaa:
http://rekry.saima.fi/certiahome/aew.html?did=5600&lang=fi&job_id=13696&jc=14

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja hakukirje.

Lisätietoja tehtävästä antaa heinäkuussa 1. - 8.7. ja elokuussa 8. - 16.8. IT-palvelupäällikkö Simo Keuramo (puh 029 450 2956, simo.keuramo@utu.fi).

Lue lisää meistä työnantajana: utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin
Lisätietoja
Työ alkaa
Sovittavissa
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
20500 TURKU, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
06.07.2022
Haku päättyy
15.08.2022
Yhteyshenkilö
Puh. 02 333 51

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?