(also clears any remember-me cookie)

Pelastuspäällikkö, Turun kaupunki., Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos, hallinto, Turku

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus- turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja koko maakunnan alueella 27 kunnassa. Maakunnassa toimii kymmenen 24h ja kolme 8h valmiudessa olevaa paloasemaa. Lisäksi alueella on aktiivinen sopimuspalokuntaverkosto. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita viiden kunnan alueella sekä ensivastetoimintaa koko maakunnan alueella. Tuotamme palveluitamme ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Aluepelastuslaitoksessamme on neljä (4) palvelualuetta (operatiivinen, riskienhallinta, tilanne- ja johtokeskuspalvelut, hallinto- ja tukipalvelut), joita johtavat pelastuspäälliköt. Pelastusjohtaja päättää pelastuspäälliköiden välisestä tehtäväjaosta.

Haemme nyt 15.9.2021 klo 15.00 mennessä pelastuspäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen (vak.no 100899).

Pelastuspäällikön tehtävänä on johtaa palvelualueen toimintaa sekä vastata sen toiminnallisesta, laadullisesta ja tuloksellisesta kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu valvoa, että vastuualueelle määrätyt tehtävät hoidetaan lainsäädännön ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän on pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsen ja pystyy toimimaan tarvittaessa kaikkien palvelualueiden pelastuspäällikkönä.

Pelastuspäälliköillä on velvollisuus osallistua tarvittaessa myös päällystövarallaoloon, mistä tulee antaa suostumus hakemuksessa. Viran kelpoisuusvaatimuksina on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja pitkäaikainen alan ammattikokemus. Valittavalla on oltava pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukainen (VNA 407/2011, 6§ 3) pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta päällystöltä edellytettävä tutkinto ja vähintään B-luokan ajokortti. Muu soveltuva lisäkoulutus katsotaan hakijalle eduksi.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista pelastustoimen tuntemusta ja toimialan johtamis- ja esimieskokemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta, kykyä sekä verkostomaiseen että itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä ja hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa. Tehtävän hoitamisen kannalta arvostamme myös joustavuutta, tehtävien priorisointikykyä, tietoteknistä osaamista, kiinnostusta oman ammatinhallinnan kehittämiseen sekä johtamiskokemusta tilanne- ja johtokeskuksessa, pelastustoiminnan johtajana kuin myös valvonnan ja siviilivalmiuden tehtävissä. Tehtävässä korostuvat myös hallinto- ja talousosaaminen.

Ennen viranhoidon alkamista on virkaan valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja muut kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä annettava suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen hankkimiseen, jossa tulee osoittautua virkaan soveltuvaksi.

Virka täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana. Täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palvelussuhteessa noudatetaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Viran tehtäväkohtainen palkka on 4 902,23 €/kk. Työaika on toimistotyöaika (36,25 h /vko) ja viran ensisijainen sijoituspaikka on Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Kallelankatu 3, 20810 TURKU, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
13.08.2021
Haku päättyy
15.09.2021
Yhteyshenkilö
Lisätietoja pelastuspäällikön tehtävistä antaa pelastuspäällikkö Mika Kontio, p. 050 313 7554 ja hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara, p. 050 350 1151 Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensi sijaisesti sähköisesti. Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Eerikinkatu 35, 20100 Turku
0503137554, 0503501151

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?