(also clears any remember-me cookie)

Sosiaalialan ohjaaja, Tabolia 3 Oy, Turku

Haemme OHJAAJAKSI Turun Paattisilla avattavaan uuteen erityistason nuorisokotiin sosionomia (AMK) vakituiseen työsuhteeseen.

Nuorisokoti Noste on 7-paikkainen erityisnuorisokoti, jossa tarjoamme päihteillä oireileville yli 13-vuotiaille kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille nuorisoikäisille lapsille pitkäaikaista päihdekuntoutusta. Toimintamme tavoitteena on suojella nuorta hänelle haitalliselta päihteidenkäytöltä ja turvata hänelle hänen kannaltaan suotuisa kasvu ja kehitys.

Toiminnan lähtökohtana on jokaisen nuoren näkeminen, kuuleminen ja kohtaaminen yksilönä. Jokaiselle nuorelle on tarjottava tilaisuus pysähtyä pohtimaan aikuisen kanssa omaa kehitystarinaansa ja saada kokemuksensa vastaanotetuksi. Jotta pystymme tarjoamaan tätä, kiinnitämme rekrytoinnissa erityistä huomiota sekä työntekijöiden asenteisiin että sitoutumiseen nuorten kanssa työskentelyyn.

Nuorisokoti Noste on osa suomalaista yksityisomisteista yhtiötä, joka on harjoittanut hoiva- ja terveyspalveluita vuosien ajan. Yhtiön tavoitteena on laadukkaan ja vaikuttavan toiminnan myötä tapahtuva pitkän aikavälin kehittyminen. Nuorisokoti Nosteen operatiivisesta toiminnasta vastaa pitkän työkokemuksen omaava sosionomi YAMK ja laillistettu sosiaalityöntekijä YTM, joka on ennen Nuorisokoti Nostetta työskennellyt sekä lastensuojelun sijaishuollossa että avohuollossa.

Hakijalta odotamme vaadittavaa alan koulutusta ja kertynyt työkokemus lastensuojelussa on eduksi. Ennen kaikkea toivomme hakijan olevan motivoitunut työskentelemään lasten ja nuorten kanssa, kouluttautumaan tai päivittämään osaamistaan ja työskentelemään osana ammatillista tiimiä. Koska työskentelyn tavoitteena meillä on kohdata nuori ja löytää keinot tukea jokaista nuorta yksilöllisesti, vaatii se työntekijöiltä humaania asennetta työhön ja kykyä pysyä avoimena nuoren muutoksen mahdollisuuteen silloinkin, kun tilanne nuoren osalta näyttäytyy haastavana. Henkilöstö on meidän tärkein voimavaramme, ja haluamme luoda avoimen ja työntekijöitä tukevan työskentelyilmapiirin. Toivomme, että jokainen työntekijä tuo yhteisöömme oman osaamisensa ja on halukas työskentelemään sekä työyhteisön että nuorten hyväksi.

Haettavaan ohjaajan tehtävään kuuluu päivittäiset ja vaihtelevat työtehtävät nuorisokodissa ja omaohjaajatyöskentely. Tarjoamme työntekijöille laajat työterveyshuollon palvelut ja säännöllisen työnohjauksen.

Työsuhteet ovat toistaiseksi voimassaolevia. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan tulee esittää rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja palkkamme on kilpailukykyinen. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Yhteydenotot Rita Timmerbacka, yksikön johtaja. Puhelin 0400-150499, s-posti rita.timmerbacka@nuorisokotinoste.fi
Lisätietoja
Työ alkaa
sopimuksen mukaan
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
21330 PAATTINEN, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
31.01.2021
Haku päättyy
14.12.2021
Yhteyshenkilö
Rita Timmerbacka, yksikön johtaja. Puhelin 0400-150499, s-posti rita.timmerbacka@nuorisokotinoste.fi
0400150499

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?