(also clears any remember-me cookie)

Sosiaalityön yliopisto-opettaja, Turun yliopisto., Turku

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA

sosiaalityön yliopisto-opettajan määräaikainen tehtävä (sijaisuus) ajalle 1.1.2022 - 31.7.2023

Tehtävä sijoittuu sosiaalitieteiden laitokselle sosiaalityön oppiaineeseen. Laitoksen tutkimusta ja opetusta profiloivia vahvuusalueita ovat hyvinvointikysymykset, kulttuurinen vuorovaikutus ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus sekä vertaileva tutkimus. Sosiaalityön oppiaineessa painottuvat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, lähisuhdeväkivallan, maahanmuuton ja monikulttuurisuuden sekä marginalisaation, eriarvoisuuden ja kaupunkitutkimuksen kysymykset. Lisäksi toiminnassa korostuu moniammatillinen ja -tieteinen yhteistyöverkosto, jonka yhtenä keskeisenä ilmentymänä on moniammatillinen opetusklinikka osana ammatillista opetusta. Oppiaine osallistuu aktiivisesti myös Sote-akatemian tutkimus- ja koulutustoimintaan.

Yliopisto-opettajan tehtävä on ensisijaisesti opetustehtävä, johon sisältyy luento- ja pienryhmäopetusta. Laaja tehtäväkenttä sisältää mahdollisuuden opetukseen ja ohjaukseen niin sosiaalityön ammattikäytännöissä kuin tutkimusmenetelmien ja opinnäytteiden ohjauksessakin. Ammattikäytäntöjen opetuksessa korostuu moniammatillinen oppimisympäristö. Valittavan henkilön edellytetään osallistuvan myös opetuksen kehittämiseen, opiskelijavalintaan ja -ohjaukseen, hallinto- sekä yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tehtäviin.

Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää ammattiosaamista monipuolisessa toimintaympäristössä, joustavat työajat, monipuoliset hyvinvointipalvelut sekä Campus Sportin laajan liikuntavalikoiman henkilökuntahintaan. Lue lisää meistä työnantajana Tervetuloa meille töihin -www-sivulta.

Tehtävä alkaa 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Edellytykset

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on määrätty Turun yliopiston johtosäännössä (36§). Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja edellä mainittujen tehtäväalueiden osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Kärkihakijoilta pyydetään opetusnäyte. Ammattikäytäntöjen ja tieteellisten tutkimusmenetelmien laaja-alaista hallintaa sekä kykyä ohjata opinnäytteitä kandidaattitasolla painotetaan hakijoiden arvioinnissa.

Hakijan eduksi katsotaan sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja sosiaalityön erikoistumiskoulutus, aiempi kokemus yliopistotasoisesta opetuksesta, pedagoginen koulutus, tieteellinen tutkimustoiminta sekä valmius opettaa määrällisiä tutkimusmenetelmiä kandidaattitasolla.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän aloituspalkka on keskimäärin noin 3300-4000 euroa kuukaudessa. Palkka määritellään työsuhteen alussa henkilön pätevyyden ja kokemuksen perusteella. Työsuhteen aikana palkkaa tarkistetaan henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Hakeminen

Hakemukseen on liitettävä ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio tiedekunnan ohjeen mukaan. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/ura-ja-dosentuuri.

Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän .zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 20.10.2021 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen on ilmoituksen alussa kohdassa "Täytä hakemus". Ilmoitus on luettavissa osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Johanna Kallio, jomkall(at)utu.fi, 050 5948939. Tiedusteluihin eRekry-järjestelmästä ja rekrytointiprosessista vastaa henkilöstöasiantuntija Marja Andersson, marja.andersson(at)utu.fi, 029 450 4756 tai 050 463 6781.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
20014 TURUN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
22.09.2021
Haku päättyy
20.10.2021
Yhteyshenkilö
Puh. 02 333 51

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?