(also clears any remember-me cookie)

Yliopisto-opettaja / logopedia, Turun yliopisto., Turku

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA PSYKOLOGIAN JA LOGOPEDIAN LAITOKSELLA ON HAETTAVANA

Logopedian yliopisto-opettajan (80%) määräaikainen (sijaisuus) työsuhde ajalle 3.1.2022-31.12.2022

Psykologian ja logopedian laitos tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa perus- ja jatko-opetusta psykologian ja logopedian oppiaineissa. Laitoksen sijainti yhteiskunnallisessa tiedekunnassa Turun yliopistollisen keskussairaalan läheisyydessä antaa mahdollisuuden monimuotoiseen poikkitieteellisen tieteelliseen toimintaan. Opetus- ja tutkimustoiminnan lisäksi laitos toimii myös logopedian ja psykologian alan merkittävänä vaikuttajana. Laitoksen tavoitteena on yltää kansainväliseen kärkeen logopedian ja psykologian tutkimuksessa ja opetuksessa.

Logopedian yliopisto-opettajan tehtävät koostuvat eri opintotasoille sijoittuvista luento- ja harjoitusjaksoista, erityisesti lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden osa-alueilta. Opiskelijoiden kliinisten jaksojen ohjaus on keskeinen työtehtävä. Valittavan henkilön edellytetään osallistuvan myös opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen, sidosryhmätyöskentelyyn sekä hallinnollisiin tehtäviin.

Kelpoisuusvaatimukset:
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä (35§). Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Lisäksi hakijalta edellytetään Suomessa laillistetun puheterapeutin pätevyyttä sekä riittäväksi katsottavaa työkokemusta puheterapeutin tehtävissä.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, perehtyneisyys logopedian tieteenalaan, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti ja korkeakoulutasoisesti sekä opetusnäyte. Hakijalle luetaan ansioiksi aiempi opetuskokemus ja dokumentoitu tieteellinen tutkimustoiminta ja mahdolliset jatko-opinnot. Hakijalta voidaan pyytää opetusnäyte. Palkkaus:
Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan 4 - 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2.591,28 - 3.498,98 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on työsuhteen alussa tyypillisesti 6% - 16% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä alkaa 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakeminen:
Hakijoiden on liitettävä hakemukseensa ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio, tiedekunnan ohjeen mukaan laadittuna sekä muut mahdolliset tehtävän täyttämiseen vaikuttavat asiakirjat. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/ura-ja-dosentuuri

Sähköisessä eRekry järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun .(zip) muodon. Tämän .zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Hakemukset tulee jättää viimeistään pe 8.10.2021 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista ilmoituksen yläosasta ("Täytä hakemus"). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat.

Lisätietoja tehtävästä antaa oppiainevastaava Pia Lindevall, puh. 029 450 3104, pilind@utu.fi. Lisätietoja eRekry-järjestelmästä ja rekrytointiprosessista antaa hr-asiantuntija Nina Kramsu, puh. 029 450 3105, nikram@utu.fi.
Lisätietoja
Työ alkaa
Työ alkaa 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
6-12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
20014 TURUN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
19.08.2021
Haku päättyy
08.10.2021
Yhteyshenkilö
Lisätietoja tehtävästä antaa oppiainevastaava Pia Lindevall, puh. 029 450 3104, pilind@utu.fi. Lisätietoja eRekry-järjestelmästä ja rekrytointiprosessista antaa hr-asiantuntija Nina Kramsu, puh. 029 450 3105, nikram@utu.fi.
0294503104, 0294503105

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?